Oppositieleden huiverig over gang naar IMF

02/11/2020 16:04 –

BEP-parlementariër Ronny Asabina. : dWT Archief  
PARAMARIBO – BEP-fractievoorzitter Ronny Asabina en NDP-parlemen- tariër Sergio Akiemboto, beiden oppositieleden, zijn huiverig over het voornemen van de regering om een leningsovereenkomst te sluiten met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De twee willen dat de regering eerst uitkijkt naar andere mogelijkheden om de financiële crisis het hoofd te bieden. Ze wijzen er in gesprek met de Ware Tijd op dat het IMF-programma niet gemakkelijk te dragen zal zijn voor Suriname en vooral de minderdraagkrachtigen negatief zal treffen.
“Ik moet eerlijk toegeven dat we in een diepe financiële recessie terecht zijn gekomen, maar de regering moet creativiteit aan de dag leggen om uit het diepe dal te komen. En die creativiteit moet gepaard gaan met vertrouwen”, benadrukt Asabina. President Chandrikapersad Santokhi zei woensdag tijdens een persconferentie dat de regering dringend op zoek is naar geld om de financi?le huishouding van het land op poten te krijgen. Naast geld van de diasporagemeenschap in Nederland, denkt hij – zoals de Ware Tijd eerder berichtte – aan een obligatielening van vierhonderd miljoen US dollar. Het IMF is van dit laatste geen voorstander omdat daarmee te veel geld aan de samenleving wordt onttrokken. “Dit zijn discussies die we voeren, zowel nationaal als internationaal”, legde Santokhi uit.
Volgens Asabina is het IMF-concept al ingezet door de regering. Ter illustratie noemt hij het voorstel van de regering om 55-plussers in de ambtenarij met vervroegd pensioen te sturen en het afbouwen van subsidie op nutsvoorzieningen en het openbaar vervoer. “Openbaar vervoer is primair de zorg van de staat. Je kan in feite niet bezuinigen op het sociale wezen (mens) en de natuurlijke hulpbron (arbeid)”, stelt de politicus.
Akiemboto onderstreept de moeilijke situatie waarin mensen nu verkeren. Hij plaatst vraagtekens bij de afschaffing van subsidie op het openbaar vervoer. “Je kan de benzineprijs en de bustarieven niet op hetzelfde moment verhogen.” Hij pleit daarom, indien de regering kiest voor het IMF-programma, voor een goed vangnet voor sociaal zwakken. Dat de NDP-regering van dit programma heeft afgezien komt omdat de voorwaarden van het IMF soms strak en pijnlijk kunnen zijn. “Dit is geen verwijt of vingerwijzing. Er moet uiteindelijk een beslissing genomen worden. Als dit de keuze is van de regering moet ze wel een pakket aan maatregelen presenteren om de mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen.”
Asabina en Akiemboto wijzen erop dat de staat tientallen miljoenen misloopt door het zwakke belastingssysteem. “Het is frappant hoe op grote schaal de staat inkomsten uit belasting is misgelopen door het beleid van opeenvolgende regeringen. Ons belastingssysteem is achterhaald”, vindt Akiemboto. Volgens hem kan de regering ook via haar grondbeleid veel geld binnen halen.
Asabina: “Er zijn cruciale parastatale bedrijven die in staat zijn heel veel inkomsten binnen te brengen. De bijdrage van de informele sector aan ons bruto binnenlands product is meer dan 20 procent. Dus daar valt veel te halen. Tot voor kort was er een situatie waarbij de kleinschalige goudsector veel meer productie aan goud binnen bracht dan de multinationals.”
Asabina noemt als één van de zware voorwaarden van het IMF dat het niveau van de kennis- en kerninstituten op een goed peil moet zijn. Hij vraagt zich af hoe kwalitatief en vaktechnisch de instituten van het land zijn ingericht. “De president is vol lof over zijn regeerteam, maar ik vraag me af of het team voldoende berekend is voor zijn taak.” Gelet op de bemensing van cruciale posten vreest hij dat het concept van het IMF niet op een goede wijze zal worden uitgevoerd.
Beide parlementariërs blijven ondanks dat ze huiverig zijn over de gang naar het IMF hoop hebben. “In het leven moet je hoop hebben maar de regering moet ook luisteren naar wat de samenleving te zeggen en te bieden heeft”, aldus Asabina.
  Tweet
 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname