Opinie: De laatste corruptieve stuiptrekkingen – Parbode Sneak Peek – Parbode

Bijna drie weken na de vermoeiendste verkiezingen ooit en enkele uren nadat de regering onder leiding van Desi Bouterse eindelijk het verlies toegeeft, pleegt ze een aantal opmerkelijke handelingen en benoemingen. De toekomstige coalitiepartners en de rest van Suriname spreken er schande van en roepen mensen op benoemingen niet aan te nemen. Maar niets kan onze plotseling daadkrachtige regering stoppen.

Tekst Renate Sluisdom
Ten eerste wordt minister Benschop bevorderd tot generaal-majoor, de hoogste militaire rang die in Suriname gedragen kan worden. Dit vanwege zijn ‘opmerkelijke verdiensten, discipline en nationale opstelling’, zoals het NII aangeeft. Het is niet helemaal vreemd dat de regering pas na de zittingsperiode deze edele eigenschappen erkent. Bouterse had niet gedacht te verliezen, getuige zijn onsportieve, oponthoud veroorzakende gedrag vanaf de eerste verkiezingsresultaten. Hij dacht dat hij nog zat tijd had om zijn militaire mati de hemel in te prijzen.
Ook Dave Abeleven krijgt een last-minute-benoeming. Hij wordt directeur van de Energie Autoriteit, een orgaan waarvoor in 2015 een wet is aangenomen, dat in 2018 voorzien werd van een Raad van Toezicht. Overigens was Abeleven toen lid van die Raad, en ook toen al voorgesteld als directeur.
We gaan nog even door met benoemingen. De aftredende president benoemt leden voor de Rekenkamer en het Centraal Hoofdstembureau (CHS), zodat deze organen daardoor op het door de wet vereiste aantal leden komen. We moeten dus begrijpen dat het vereiste aantal voor CHS niet belangrijk was bij de net afgeronde parlementsverkiezingen. En dat de Rekenkamer jaar in jaar uit drie leden tekort kwam, maar dat Bouterse pas tot dat inzicht kon komen nadat hij over zijn verkiezingsnederlaag heen was.
Verhogingen
Op 15 juni besluit de Raad van Ministers dat alle directeuren, onderdirecteuren, gepensioneerde directeuren, gepensioneerde onderdirecteuren en hun gezinsleden een verhoging krijgen van hun secundaire voorzieningen, te weten telefoon- , auto- en representatietoelage, tandarts- en oogartsvergoedingen. Natuurlijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Wie ooit een demissionaire regering zo hard heeft zien werken mag zijn vinger opsteken.
Maar het kan erger. Op de valreep kent de aftredende president een totaalbedrag van meer dan SRD 5 miljoen aan verhogingen toe aan president, vicepresident, ministers en daaraan gelijkgestelden. In 2018 kregen ambtenaren, tijdens een uitlandige periode van Bouterse, een loonsverhoging van 25 procent, die terugwerkte tot januari van dat jaar. Verhoging van ambtenarensalarissen betekent normaal gesproken verhoging van schadeloosstellingen van regeringsleden. Ministers ontvangen namelijk 200 procent van een directeurssalaris, de vp en de president ontvangen respectievelijk 150 en 200 procent van een ministerssalaris. Toen president Bouterse terugkwam van zijn buitenlandse reis, verklaarde hij, nog op de luchthaven, dat hij die loonsverhoging richting president, vp, en ministers zou bevriezen. Zogenaamd om solidariteit te betonen met de noodlijdende burgers van Suriname. En waarom mondeling bevriezen en er geen regeling of wet voor maken? Opdat, zoals voor de kritische, oplettende Surinamer toen al duidelijk was, de dooi kon optreden op een moment dat het de president zou behagen.
Lees het hele artikel in het augustusnummer van Parbode
………… (Parbode)


Lees verder

Bron: Parbode.com