Opinie: Bangerik – Parbode Sneak Peek – Parbode

Het is een raar manneke, die Bouta, die veertig jaar geleden de macht greep in Suriname, en sindsdien een nagel aan onze doodskist is gebleken.

Tekst Renate Sluisdom
Hij draait zijn hand niet om voor grootscheepse militaire acties, levensgrote regeringsverantwoordelijkheden, het corrumperen van alles wat en iedereen die op zijn weg komt, moorden, drugspraktijken, bankroven, of het schofferen van bevriende staatshoofden. Maar als zijn land aan het zuchten is onder het juk van COVID-19, heft hij in het midden van de rondrazende pandemie, de totale lockdown op, ‘vanwege veel weerstand uit de samenleving’. De dag van deze mededeling hadden we, in een land met ongeveer 600.000 bewoners, negen nieuwe besmettingen, de dag ervoor zestien, en de dag erna twaalf. Er is dus in de verste verte nog geen stabiliteit of stilstand van het virus waar te nemen. In Bouterses speech is nergens een echte motivatie te vinden voor het opheffen van een lockdown. Die motivatie is er ook niet. Integendeel heeft hij het over het aantal besmettingen dat zal gaan oplopen, nog meer doden die zullen vallen, en de quarantaine- en isolatie-capaciteiten die hun piek bereiken. De echte reden is dus inderdaad ‘veel weerstand uit de samenleving’. Nu is natuurlijk goed te begrijpen dat het volk gevoelens van ‘onnodig ongemak’ koestert. Maar om die gevoelens weg te nemen bij de Surinaamse bevolking, moet ze niet overgeleverd worden aan de ziekte! Het lijkt op de situatie van een kleuter die bij zijn vader zeurt om een levensgevaarlijk wapen, omdat dat wapen lijkt op zijn speelgoedpistool waarmee hij zo goed overweg kan. Dan zou zo’n vader aan zijn kind zeggen: pak aan, maar weet, dat je zelf verantwoordelijk bent? Ma dan hoe dan? Men zou van een president als Bouterse verwachten dat hij wat streng-vaderlijker zou zijn tegen dat opstandige volk. Of, misschien ook niet. Want heeft deze zelfde Bouterse niet de wegenbelasting op de valreep niet door laten gaan? En is het niet deze zelfde Bouterse die kort daarvoor de btw op het allerlaatste moment ‘vergat’?
Lees het hele artikel in het augustusnummer van Parbode
………… (Parbode)


Lees verder

Bron: Parbode.com