Openbare Werken breekt illegale bouwsels op bermen af

Medewerkers van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het ministerie van Openbare Werken (OW) hebben in diverse gebieden illegale bouwwerken op bermen verwijderd. Volgens het hoofd van de afdeling, Tady Amattaram, gaat de afdeling vaak in op klachten van buurtbewoners die aan de bel trekken wanneer zij overlast ondervinden.

Zo is een groentenstand op de berm langs de Marowijnestraat, hoek Floralaan te Zorg en Hoop donderdag verwijderd. Het bouwwerk was al compleet opgezet, waarna betrokkene overging tot het verkopen van groenten en fruit. De persoon was niet in het bezit van een vergunning of toestemming van de districtscommissaris en had niet gereageerd op oproepen van het ministerie om het bouwsel zelf te slopen.

Dinsdag is door de afdeling een in aanbouw zijnd pand langs de D.D.Bouterse Highway gesloopt. Na het binnenkomen van een klacht op het commissariaat van Para is de plek door de civieltechnische dienst van het commissariaat bezocht. Onderzoek wees uit dat een lid van het plantagebestuur van Hanover de opdrachtgever was van de bouwwerkzaamheden. Na afstemming met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht is de betonnen constructie afgebroken door het ministerie. De reeds aangeleverde, nog te gebruiken bouwmaterialen, zijn afgevoerd.

Langs de Vier Kinderenweg, een zijstraat van de Indira Gandhiweg, is er ook een illegaal bouwwerk dat wellicht bedoeld was voor een carwash, van de berm verwijderd. Overlast en ontevredenheid bij de buurtbewoners was ook hier aan de orde.

Onkosten die de afdeling maakt bij het verwijderen van de bouwsels zullen door de Dienst Directe Belastingen worden verhaald op betrokkenen. Amattaram geeft aan dat er voorlopig geen nieuwe bouwvergunningen worden uitgegeven om op de bermen te bouwen. Voor meer informatie moet contact worden opgenomen met de afdeling, meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS). ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com