Open brief aan president van de Republiek Suriname

Geachte president, mijnheer Chandrikapersad Santokhi,

Uit teleurstelling zal ik u mede namens vele teleurgestelde kiezers op dit moment niet aanspreken met de zeer hooggewaardeerde aanspreektitel Excellentie.U hebt vóór de verkiezing aan uw kiezers eerlijkheid en een transparante, corruptie vrij, roversbendevrije staat beloofd. Dankzij deze beloften hebben uw kiezers u het vertrouwen gegeven en beloond met 20 zetels in het parlement. Het volk heeft u op basis van uw beloften mandaat gegeven om samen met gelijkgestemde partijen te regeren. Zo bent u in staat geweest om de corrupte NDP-regering naar huis te sturen. De coalitie heeft samen 33 zetels in het parlement.

Iedere partij dient op basis van het aantal behaalde zetels evenredig beloond te worden voor alle beschikbare politieke posten. Een systeem van verdeelsleutel dient in deze te worden toegepast en op basis van de verdeelsleutel per deelnemende partij de hoge posten worden toegekend. Bij het toewijzen van ministersposten is in het bijzonder de ABOP rijkelijk beloond. NPS is met 2 ministers redelijk beloond. PL is met 1 DNA-zetel ook oververtegenwoordigd. VHP is er met 20 zetels zeer bekaaid van af gekomen met het aantal ministersposten. Ook ten aanzien van dc-posten blijkt dat de VHP niet evenredig is beloond. Het is overduidelijk dat u als president, wellicht onder druk en door chantage niet transparant en op eerlijke basis de posten toekent aan de genoemde partijen.

U hebt wat betreft de verdeling van de posten overgelaten aan anderen en vooral aan vp Brunswijk. Hij verdeelt de posten naar eigen dunk en u treedt niet op tegen dit misbruik. U als voorzitter van VHP en president neemt met genoegen een ondergeschikte positie voor VHP in. Vooral VHP is tot nog toe in alle opzichten bekaaid van afgekomen met het aantal verdeelde hoge posten waarop ze naar verhouding recht heeft. ABOP is de grote winnaar en overal oververtegenwoordigd. Dit onrecht kan aan u worden toegeschreven.

U bent DE PRESIDENT, gekozen door het parlement namens het volk van SURINAME. U als President bent verantwoordelijk voor gerechtigdheid. Het is uw verantwoordelijkheid om ministers, dc’s en andere hoge ambtsdragers te benoemen en te ontslaan. Het blijkt overduidelijk dat vp Brunswijk zijn zinnen doordrukt en mogelijk u ook chanteert.

Stuur hem en ABOP dan de laan uit. Vorm een minderheidsregering zonder NDP’ers en ABOP’ers een buitenparlementaire regering samen met VHP, NPS en PL aangevuld met technocraten en zakenmensen buiten de politiek om. Het volk heeft nog steeds het vertrouwen in uw kwaliteiten van leiderschap om leiding te geven aan zo een regering. Samen met uw regeerteam bent u zeker in staat binnen een aantal jaren Suriname uit het moeras te trekken waar de NDP door wanbeleid ons gewaardeerd Suriname in heeft gedompeld. Gebeurt dit niet dan zijn wij, uw aanhangers van VHP bang dat u in 2025 volledig door het volk wordt afgewezen. Het is niet te laat om ons geliefd land alsnog te redden.
Het volk van Suriname rekent op uw eerlijkheid, transparantie en deskundigheid.Sewdat Soekhoe ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com