Open brief aan het Outbreak Managementteam

18/07/2021 12:12

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  
INGEZONDEN – Geachte OMT, de regering is overgegaan tot het geleidelijk openstellen van onze maatschappij en heeft enkele versoepelingen doorgevoerd waarbij met inachtneming van de diverse sectorale protocollen, onder meer de horeca, ressorten, het basisonderwijs, de sportscholen, fitnesscenters en gebedshuizen, weder zijn opengesteld.Tot onze zeer grote teleurstelling, zijn de recreatieoorden echter niet meegenomen bij deze versoepelingen en zijn ze tot op heden verboden terrein voor bezoekers.
Met name de recreatieoorden van Para, die allen in of te midden van de natuur zijn gelegen waarbij er sprake is van uitsluitend outdoor recreatie op royale open terreinen en constante ventilatie, vinden deze voortdurende sluiting onbegrijpelijk en onverteerbaar. Om het misnoegen van onze sector onder de aandacht te brengen van de regering, is er op dinsdag 13 juli een ontmoeting geweest tussen het bestuur van de Stuurgroep Para-oorden met de ministers van Transport, Communicatie en Toerisme, Volksgezondheid en de districtscommissaris van Para.
De stuurgroep kon rekenen op een ruime mate van begrip zijdens deze autoriteiten over de aangekaarte problemen binnen onze sector. Helaas was de teleurstellende mededeling dat het wederopenstellen van de oorden ter beoordeling zal worden voorgelegd van en de verantwoordelijkheid is van het Outbreak Managementteam (OMT).
De recreatieoorden hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol te vervullen zijnde zowel een uitlaatklep als de plek voor gecontroleerde ontspanning van de burgers. Met een voortdurende sluiting van de gecertificeerde oorden die eerder stipt de Covid-19-protocollen en overige veiligheidsvoorschriften met succes hebben toegepast, worden de naar ontspanning snakkende burgers gedreven om elders hun heil te gaan zoeken op clandestiene en niet gecontroleerde locaties met alle risico’s voor de volksgezondheid als voor de eigen veiligheid van de burgers.
De Para-recreatieoorden zijn door de stillegging van de bauxietindustrie uitgegroeid tot een drijvende kracht van de districtseconomie met name voor zowel de lokale werkgelegenheid als de spin-off effecten die voortkomen uit de activiteiten van deze sector voor de overige districtsbewoners. De maandenlange gedwongen sluiting van onze sector heeft nu al enorme schade en verliezen toegebracht voor zowel onze bedrijven, het district als haar bewoners.
Uitgaande van het gelijkheidsprincipe waarbij andere soortgelijke sectoren en/of activiteiten wel zijn toegestaan, de gunstige omstandigheden op onze oorden [open ruimten met constante ventilatie], de eerder goedgekeurde en toegepaste sectorale protocollen als mede de nimmer bewezen besmettingen ontstaan op een gecertificeerd recreatieoord, wensen wij u beleefd te vragen een spoedig oordeel te vellen over het al dan niet wederopenstellen van de recreatieoorden.
Wij zijn te allen tijden bereid met u de dialoog aan te gaan om van u te vernemen op grond van welke overwegingen de recreatieoorden nog niet zijn opengesteld en mogelijke risico aspecten waar nodig te elimineren om een veilige omgeving te garanderen voor zowel het eigen personeel als voor onze bezoekers. Uw spoedige uitnodiging tegemoetziende, verblijven wij met hoogachting.
Stuurgroep Para-recreatieoorden
A. Alberga
S. Mormon
R. Maddhoe
C. Sweet
J. Sodikromo
S. Wong
R. Jie
D. van de Vijver
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname