‘Ook reguliere zorg door toename Covid-19 in geding’

14/09/2021 22:08

-
Van onze redactie


 

PARAMARIBO –
De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) meldt dat het zorgsysteem ernstig onder druk staat. “De werklast voor het gezondheidspersoneel is heel hoog, de beschikbare geneesmiddelen en verbruiksartikelen zijn schaars. En ook de reguliere zorg, de non-covidzorg, heeft erg veel te verduren als gevolg van deze situatie en komt voor een belangrijk deel in het geding”, meldt de vereniging.

Het duurt nu al langer dan een jaar dat wij als Surinamers en de
rest van de wereld door COVID-19 geteisterd worden en inmiddels
zijn wij in ons land in een vierde besmettingsgolf beland, terwijl
wij nauwelijks een daling van de derde hebben gekend. De VMS doet
dan ook een dringend beroep op de bevolking om de MoHaNa
maatregelen na te leven en zich te laten vaccineren.

“Vele van onze medeburgers zijn heel ernstig ziek geworden en
een aantal is helaas ook komen te overlijden. Ziekte dan wel
ernstige ziekte als gevolg van Covid-19 is te voorkomen door
vaccinatie. De VMS roept elke burger op zich te laten vaccineren
(teki dresi wakti siki)”, aldus het persbericht.

Indien de behoefte aan meer informatie met betrekking tot
vaccinatie bestaat, verzoekt de vereniging een ieder contact te
maken met de behandelende huisarts.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen