Ook Akiemboto zegt NDP vaarwel:

‘Oorzaak vertrek kopstukken NDP ligt waarschijnlijk in het moreel ethische’
NDP-parlementariër en bestuurslid Sergio Akiemboto, heeft gisteren in een formele brief aan de NDP, zijn partijlidmaatschap opgezegd. Akiemboto levert hiermee ook zijn zetel in het parlement in. In een persbericht zegt hij dat hij op basis van een grondige zelfanalyse en huidige maatschappelijke inzichten, besloten heeft om uit de politiek te stappen. Akiemboto heeft zowel binnen als namens de partij verschillende functies bekleedt.  André Misiekaba heeft kort na de verkiezingen ook de partij verlaten en zijn zetel ter beschikking gesteld.
Politicoloog Hans Breeveld zegt in gesprek met ., dat het vertrek van deze twee kopstukken een grote aderlating is voor de NDP en dat de oorzaak van het vertrek waarschijnlijk gezocht moet worden in het moreel ethische.
Akiemboto zegt in een persbericht het volgende: “De afgelopen tijd betrapte ik mezelf steeds vaker erop dat ik me ongemakkelijk voelde wanneer ik als politicus of volksvertegenwoordiger werd aangesproken op het handelen van politici en andere maatschappelijk vooruitgeschoven personen. Steeds vaker wordt van mij verwacht standpunten in te nemen die te ver afstaan van mijn persoonlijke waarden en mening. Eveneens is het onvermogen, om een antwoord te vinden op de onvrede in de Surinaamse samenleving, over de politieke gang van zaken in het algemeen en over het gevoerde beleid in de achter ons liggende periode, een belangrijk punt.” Breeveld is van mening dat na een analyse van de verklaringen van Misiekaba en Akiemboto, waarschijnlijk moreel-ethische vraagstukken een rol spelen.
“Achteraf kunnen we zeggen dat hoogstaande moreel-ethische waarden nog valide zijn bij personen.” Met name Misiekaba verdedigde zaken publiekelijk, maar volgens Breeveld, heeft hij mogelijk achteraf de partij wel gewaarschuwd tegen bepaalde zaken. Breeveld verwijst ook naar Rachied Doekhie die ook heeft gewaarschuwd voor mensen in de partij die een scheve schaats hebben gereden. “Er is interne en externe kritiek. Op een bepaald moment raak je in conflict met je geweten”, stelt Breeveld. Volgens de politicoloog schaamde Akiemboto zich kennelijk om politicus te zijn. “Hij heeft vooral moreel-ethische vraagstukken naar voren gebracht en was kennelijk niet tevreden over hoe bepaalde personen zich hebben laten gaan.”
Akiemboto geeft aan dat het spreken over de situatie waarin Suriname terecht is gekomen, vanwege lastige consequenties van interne en externe factoren op de kwaliteit van het leven van vooral de minderdraagkrachtige Surinamers, pas van toegevoegde waarde is wanneer politieke en maatschappelijke leiders een objectieve evaluatie durven los te laten op hun eigen handelen.
Breeveld zegt dat het koffiedik kijken is wat er nu met de NDP zal gebeuren, maar dat veel afhangt van hoe de partij zaken zal verwerken. “We kunnen niet praten over de toekomst van de partij, omdat de groei van een partij niet alleen afhankelijk is van de partij zelf, maar ook van het regeringsbeleid, wat er in andere partijen gebeurt en welke politieke partijen in het politieke veld zijn. Het is wel een grote aderlating voor de partij. Het punt is hoeveel interne democratie er binnen de partij is.” Breeveld zegt dat alle politieke partijen worstelen met hun interne democratie en dat de NDP niet de eerste politieke partij is die kopstukken verliest. In het verleden hebben ook kopstukken van andere politieke partijen, hun partij verlaten. “Anderen zijn met leden vertrokken en hebben andere partijen opgericht en weer anderen hebben hun zetel in het parlement behouden. Het is daarom prijzenswaardig dat Misiekaba en Akiemboto karakter hebben getoond en hun zetels hebben teruggegeven”, aldus Breeveld.
Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, zegt desgevraagd aan de krant dat hij vooral een positieve ervaring heeft met Akiemboto, die hij al jaren kent. “Wij vinden het jammer, maar we moeten respect hebben voor het standpunt van iedereen. Wij wensen hem het beste toe in zijn verdere leven. Ik zal hem missen als fractieleider. In de fractie hadden we een goede verstandhouding”, stelt Parmessar.
Akiemboto zegt dat hij de kiezers die op hem hebben gestemd, niet in de steek laat. “Alléén door mij zelf in de spiegel te kunnen – blijven – aankijken, kan ik naar eer en geweten, uw leven en dat van anderen helpen verbeteren middels tools waar u duurzaam profijt van hebt. En daar zal ik me voor inzetten, vanuit andere kanalen dan de huidige politiek. Belangrijk om te vermelden is dat Sergio Akiemboto zich NIET zal aansluiten bij een andere politieke partij”, aldus Akiemboto in het persbericht.
door Priscilla Kia
 
The post Ook Akiemboto zegt NDP vaarwel: .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname