Ontwikkelingsplan 2022-2026 richt zich op groei lange termijn

20/09/2021 08:32

-
Wilfred Leeuwin

pixabay.com
 

PARAMARIBO –
“Een strategisch document voor groei.” Zo omschrijft Danny Lachman, directeur van de stichting Planbureau, het Ontwikkelingsplan 2022-2026. De groei is zelfs geprojecteerd voor na 2026. “We hebben verder gekeken dan een periode van vijf jaar om zo voorbereid te zijn op de uitdagingen die nu en daarna op ons afkomen”, zegt Lachman over de strategische doelen en keuzes voor de lange termijn die zijn opgenomen.

In het ontwikkelingsplan, waar nu nog aan wordt gesleuteld
voordat het eind van de maand wordt aangeboden aan president
Chandrikapersad Santokhi, is commentaar en input verwerkt van
bijkans 140 maatschappelijke groeperingen: van jongeren-,
studenten- en vrouwenorganisaties tot politieke partijen. Er is
daarbij niet gekozen voor groepshearings, maar
een-op-eengesprekken.

De directeur van het Planbureau wil nog niet detail ingaan op
het plan, omdat het document nog naar de president moet, vervolgens
naar de Staatsraad voor commentaar en advies en uiteindelijk naar
De Nationale Assemblee voor goedkeuring. Wel geeft hij aan dat er
voor het herstel en de lange termijn keuzes vaststaat dat gerichte
actiepunten en beleidsdoelen moeten worden genomen. Dit geldt voor
zowel de praktische uitvoering in sectoren als het nemen van
wettelijke maatregelen.

Geen uitvoeringsplan

Voor de vuist noemt Lachman ondernemerschap, werkgelegenheid,
onderwijs, klimaatverandering, de wet op Openbaarheid van bestuur
en de wet op het Appartementsrecht. Hij benadrukt dat de focus van
het ontwikkelingsplan is gericht op de groeifase in het traject dat
Santokhi aan het begin van zijn regeerperiode heeft aangegeven. “En
die heeft weinig te maken met als er wel of geen crises zijn of met
de Covid-19-pandemie”, legt Lachman uit.

Hoewel het ontwikkelingsplan geen uitvoeringsplan is, zijn er
ten aanzien van de vertaalslag in uitvoering van de ministeries wel
concrete programma’s opgenomen. “Cruciale aspecten worden steeds
uitgewerkt en beschreven, maar er komt in de praktijk weinig van
terecht. We hebben daarom wat concrete projecten doorgesproken met
de ministeries en hierover enkele diepte exercities gehouden.” De
projecten zijn geplaatst in een tijdlijn en de financiering of
investeringen daarvan gekoppeld aan een code die ook te zien zal
zijn op de begroting van de ministeries.

Het Ontwikkelingsplan 2022-2026 is mede gebaseerd op het
Herstelplan 2020-2022 dat Suriname is overeengekomen met het
Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het is ook aan het fonds
gepresenteerd, waarbij expliciet is aangegeven dat het voortbouwt
op wat in het herstelplan met het IMF is afgesproken.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen