Ontslag minister Pokie een feit; ga met opgeheven hoofd weg

President Chan Santokhi heeft het ontslag van minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer geaccepteerd. Pokie heeft haar ontslag ingediend omdat het politieke draagvlak voor haar verder functioneren als minister in de regering Santokhi/Brunswijk is komen weg te vallen, meldt de Communicatiedienst Suriname. Pokie zegt aan dat zij met opgeheven hoofd verder door het leven zal gaan.

Pokie zegt in een verklaring dat zij in haar hoedanigheid als minister geen enkele handeling heeft gepleegd in strijd met het Decreet Uitgifte Domeingrond, de Wet Bosbeheer of enig andere wettelijke regeling dan ook. “Helaas houdt de politiek daar geen rekening mee en besef dat ik juist daarom de eer aan mezelf moet houden”.

Santokhi heeft op grond van zijn constitutionele bevoegdheden en ingegeven door de consultaties eerder gevoerd en dat beleidsinstructies niet zijn opgevolgd door de minister, het verzoek tot ontslag gehonoreerd. Vanwege de gezondheidssituatie van Pokie kon dit gesprek niet eerder plaatsvinden, zegt CDS.

De bewindsvrouw is bedankt geworden door de president en de vicepresident voor haar bijdrage. Pokie heeft aangegeven dat zij beschikbaar blijft om in welke functie dan ook een bijdrage aan deze regering te willen leveren.Het gesprek met de bewindsvrouw is volgens het persbericht gevoerd in een constructieve en openhartige sfeer op het Kabinet van de President hedenochtend in aanwezigheid van de vicepresident en de vicevoorzitter van de Raad van Ministers.

Pokie zegt dat in de afgelopen periode er heel veel berichten zijn geweest over haar. Deze hebben haar goede naam en eer ernstig aangetast. “Zodanig zelfs dat het van invloed is op mijn gezondheid. Het ambt van minister heb ik echter vanaf mijn aanstelling naar eer en geweten uitgeoefend”.

De redenen voor het ter beschikking stellen van haar portefeuille zijn:
– het belang van land en volk;
– het belang van de gezondheid van Pokie;
– de politieke onwerkbare situatie, aangezien zij geen draagvlak meer geniet van de leiding van ABOP om gehandhaafd te worden als minister.
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com