Ontslag majoor Day houdt verband met onwettige afwezigheid

“Wie kiest voor het Nationaal Leger beseft ook wat de functie inhoudt. Degene beseft ook wat van je verwacht wordt. Als je ondanks trainingen niet bereid bent je te conformeren aan de kernwaarden van het beroep, dan is er geen plek voor jou in het Nationaal Leger”, stelde minister Krishna Mathoera eerder deze maand op een persconferentie.
Zij zegt dat deze zienswijze op elk niveau geldt. “Ook op het niveau van officieren. Als officieren in desertie zijn dan is er geen plek voor hen in het Nationaal Leger. Dan zetten we de ontslagprocedure in. Niet alleen bij soldaten die onwettig afwezig zijn, maar ook bij officieren. Als je nou manschap bent, onderofficier of officier. Hetzelfde beleid. We maken geen onderscheid”, zo stelde de bewindsvrouw hard.
Na een interview met majoor Jermain Day blijkt dat hij één van de officieren is die in ongenade is gevallen. Hij zou onwettig afwezig zijn. Day stelt tegenover Suriname Herald dat de bevelhebber op de hoogte was van zijn verlof buiten bezwaar. De majoor heeft een raadsman in de arm genomen om zijn zaak aan te vechten.
De minister zei toen ook dat professionaliteit op de eerste plaats komt. “Geheimhouding en loyaliteit worden verwacht van militairen.” Zij merkte op dat professionaliteit zich ondergeschikt heeft gemaakt aan iets anders. Er zou een dagorder van de bevelhebber zijn uitgelekt, liet Mathoera eveneens weten. De schade was niet groot, maar zegt zij dat het uitlekken van een dagorder in oorlogstijd anders kan aflopen.
Naomi Hoever