Ons volk snakt naar integer leiderschap

Integer leiderschap staat voor eerlijkheid, oprechtheid, betrouwbaarheid, rechtschapenheid en onomkoopbaarheid. Leiders met integriteit handelen in overeenstemming met hun woorden, d.w.z. ze oefenen uit wat ze prediken en nemen verantwoordelijkheid wanneer dingen fout gaan. Integriteit draait om het vasthouden aan de eigen normen, waarden en ideeën. Een integere leider maakt altijd de overweging tussen wat goed of slecht is en wat waar of niet waar is.Tijdens de verkiezingscampagnes werd op politieke podia het woordje integriteit vaker en door velen in de mond genomen. Politieke partijen die het volk beloofden integer te zullen handelen en het volk vroegen hun stem aan hen toe te vertrouwen. Hiermee werd er een zekere hoop bij de kiezers gewekt. Hoop op verandering, hoop op een beter Suriname. Trouwens na een periode van tien jaar wanbeleid, zou het wel weer goed kunnen komen met Suriname was de vraag.Integriteit in de praktijkAlhoewel leiders vaak goede bedoelingen hebben komt hun integriteit in de praktijk onder druk te staan. De keuze moet dan gemaakt worden tussen het behartigen van het eigenbelang(zelfverrijking) of het algemeen belang. Kan je bij het ene geval integer handelen en bij een ander geval weer niet? Nee, integere leiders handelen consistent, ook in moeilijke omstandigheden. Waarom hebben leiders het moeilijk recht overeind te staan? Het geweten spreekt, een strijd tussen tegengestelde innerlijke belangen.Met zekerheid kan gezegd worden dat het volk alert is en kritisch kijkt. Het volk staat niet meer stil. Wat wij nodig hebben zijn leiders die niet weigeren of er niet voor schromen het eigenbelang aan een kant te zetten, mensen die hart hebben voor het land, mensen die niet alleen willen dat er verandering komt maar ook daadwerkelijk naar handelen en invulling aan geven.

Ruimte voor het maken van beleid moet er zeker gegeven worden, maar wanneer zaken verkeerd dreigen te gaan kunnen wij het ons niet meer permitteren met lede ogen toe te kijken.Aan de nieuwe regeringsleiders, schaadt het vertrouwen in u gesteld niet, immers het volk heeft voor u gekozen, voor verandering en verbetering.

Wees integer, doet u wat u beloofd heeft.Florentine Amattabri ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com