ONOVERZICHTELIJK EN GEVAARLIJK

De overheid en de ondernemers binnen het openbaar vervoer, hebben naar verluidt een overeenkomst bereikt, waardoor de komende maandag de bussen weer zullen kunnen rijden. De bushouders zijn ermee akkoord gegaan voor een tarief van SRD 5,- te rijden en zich houden aan de veiligheidsprotocollen die door de overheid zijn opgesteld in verband met de bestrijding van de COVID-19 pandemie, die nog steeds ons land in haar greep houdt en dagelijks een aantal besmettingen oplevert. Ook kan uit de overeenkomst met de bushouders binnen het openbaar vervoer worden opgemaakt, dat de subsidieregeling die de overheid in het verleden met de bushouders overeen was gekomen, komt te vervallen. Het is niet duidelijk of de regering de achterstallige subsidiegelden aan de buschauffeurs nog zal uitbetalen of dat zulks ook van de baan is. Wat wél duidelijk is, is dat de bushouders binnen het openbaar vervoer zo snel mogelijk aan de slag willen gaan, omdat hun financiën totaal zijn opgedroogd en ze terug willen naar een normaal bestaan. Waar minder duidelijkheid over is ontstaan bij de overeenkomst, gesloten tussen overheid en belanghebbenden binnen het openbaar vervoer, is hoeveel personen erin een lijnbus mogen worden vervoerd. Er is vooral door deskundigen en de overheid op gewezen, dat het aantal stoelen in elke lijnbus moet worden teruggebracht, om zo minder passagiers per keer te kunnen vervoeren. Dit in het kader van de zogeheten social distancing die ook in een dergelijk voertuig gegarandeerd moet zijn, ter bescherming van de passagiers. Enkele klapstoelen uit een bus verwijderen, zal zeker het aantal passagiers niet aanmerkelijk verminderen en zeker niet in het belang zijn van de veiligheid en bescherming van de inzittenden tegen COVID-19. Het is bekend dat de bushouders het aantal passagiers zo min mogelijk willen reduceren, omdat het inkomstenderving tot gevolg zou hebben, als maximaal met 14 passagiers op een traject mag worden gereden. Maar juist de overheid moet erop staan, dat het aantal van 14 niet wordt overschreden ter bescherming van de passagiers en ook ter voorkoming van meerdere COVID-19 besmettingen binnen het openbaar vervoer. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de controle op de naleving van de vastgelegde en overeengekomen protocollen tussen bushouders en overheid. Wie gaat de controle uitoefenen en wat zijn de bestraffende maatregelen, als blijkt dat de bushouders toch veel meer mensen vervoeren dan is afgesproken? Dat is allemaal behoorlijk onduidelijk en zorgen barend, omdat we allemaal weten, hoe recalcitrant bushouders en hun chauffeurs zich binnen het operationele van de sector, dagelijks gedragen. Gaat de politie samen met controlerende organen van TCT, voortdurend erop toezien, dat buschauffeurs zich houden aan de overeenkomst met de overheid? Als dat volgens de regels en op tijd geschiedt, zal de zaak redelijk en tot bevrediging van de gemeenschap leiden. Maar als er niet voortdurend gecontroleerd wordt door de overheid en haar werkarmen, zal de chaos wederom toeslaan. Voor wat betreft de illegale Noah busjes, moet de overheid paal en perk stellen en deze lieden uit het transport verwijderen. Boetes en confisquering van de voertuigen zullen moeten volgen om aan dit transport een einde te brengen. Overigens is reeds bekend dat exploitanten van de illegale Noah busjes, inmiddels hun tarief hebben verhoogd van  SRD 10,- naar SRD 15,-. Des te meer reden voor de overheid om deze illegale zaak onmiddellijk een halt toe te roepen.
The post ONOVERZICHTELIJK EN GEVAARLIJK appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname