Onnodige uitgaven onder huidige crisis niet essentieel

Boldewijn: ‘Prioriteitstellingen van eminent belang’
De regering is van plan ambtenaren en particulieren in november en december tegemoet met een bonus op het salaris. Voor november gaat het om een ondersteuning in het kader van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Als dit goed verloopt, is het verwachtbaar dat er in december additioneel een kerstbonus wordt gegeven. Nadat dit op donderdag jl. in de raad van ministers besloten is, heeft president Chandrikapersad Santokhi dit meegedeeld, gisteren tijdens zijn bezoek aan Dritabiki. Bestuurskundige August Boldewijn om een reactie gevraagd, vindt dat de regering hiermee een vreemde beslissing heeft genomen, die niet door de beugel kan. “Het is onverstandig, dat ofschoon de huidige financiële crisis waarin ons land verkeert, toch bonussen worden gegeven, in plaats dat er gewerkt wordt ons land uit de financiële puinhoop te halen”, zegt Boldewijn. Volgens hem, zou dit geld beter besteed kunnen worden, om de schulden van het land te betalen en ook de sectoren, zoals de ziekenhuizen en onze Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), die nu op instorten staan, de nodige ondersteuning te geven.
Volgens Boldewijn wil de regering door middel van deze bonussen, het protest onder ambtenaren kalmeren. “Maar dit zal juist nog grotere protesten uitlokken, omdat ook andere sectoren en groepen, ook te kampen hebben met financiële tekorten.” Ook de covid-pandemie vergt volgens Boldewijn nog heel veel investering.
“We moeten investeren in dit soort zaken, zodat wij het coronavirus kunnen elimineren en bedrijven draaiende houden.” Boldewijn haalt ook de financiële crisis binnen de ziekeninstellingen aan en is voorts van mening, dat dit een groot vraagstuk is dat de regering moet weten op te lossen. “Onze zorg is in gevaar, de steeds verslechterende precaire financiële situatie van de ziekenhuizen heeft geleid tot een ernstig tekort aan essentiële medicijnen en medische verbruiksartikelen en het uitvallen van noodzakelijke medische apparatuur. De kwaliteitswaarborging is afgebrokkeld tot ver onder de minimale professionele standaarden, die voorgeschreven zijn om kwalitatieve zorg te leveren. Op deze manier is de veiligheid van de zorg niet langer gegarandeerd. Maar niemand die het initiatief niet, om prioriteiten te stellen voor zaken die nu veel meer aandacht nodig hebben”, aldus Boldewijn. Boldewijn stelt voorts, dat de regering deze beslissing per direct moet terugschroeven en dat zij als verantwoordelijke autoriteit, eerst goede nota moet nemen van de uiterst sombere situatie in de ziekenhuizen en van andere sectoren, die vanwege een tekort aan financiële middelen, diep in de put zitten. “De regering dient terstond de nodige financiële maatregelen te treffen voor betere prioriteitstellingen, teneinde een ommekeer te brengen in deze zeer ongewenste situatie.” Boldewijn stelt verder, dat de problemen niet opgelost zullen worden met bonussen, maar met structurele oplossingen. “De regering heeft grote problemen overgenomen, maar er is een pad dat bewandeld moet worden om oplossingen te brengen. En dit is niet de manier, hoe deze aangepakt moet worden. Ze dient structurele oplossingen te zoeken, voor onder meer de ambtenaren”, aldus Boldewijn. Intussen is in regeringsraad besloten, dat er in januari een loonronde komt. Hierover zal de Sociaal Economische Raad (SER) per brief advies worden gevraagd over de financiële implicaties. De besluiten houden allemaal verband met de offers die de samenleving moet brengen. Vanaf februari zijn er structurele hervormingen op komst. Het moge duidelijk zijn dat deze bijdrage niet slechts voor de landsdienaren zal zijn. De regering heeft besloten mogelijkheden te bekijken om ook buiten de ambtenarij deze financiële mogelijkheden door te trekken.
The post Onnodige uitgaven onder huidige crisis niet essentieel appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname