Onderzoek toont slechte burgerparticipatie

02/09/2020 19:57 –
Daniёlla Rigters, bachelor of arts Journalistiek en Communicatie. :  
PARAMARIBO – De burgerij wordt onvoldoende betrokken bij het bepalen van overheidsbeleid. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft in de afgelopen jaren een speciaal decentralisatieprogramma ontwikkeld met daarin de mogelijkheid van inspraak van de gemeenschap, maar toch is de kloof tussen burger en lokaal bestuur nog steeds heel groot. Dat concludeert Daniёlla Rigters in haar afstudeerscriptie voor de afronding van de studie Journalistiek en Communicatie aan de Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs.
Ze heeft vrijdag met succes haar presentatie gehouden voor de examencommissie en verkreeg de titel bachelor of arts. “Mijn studieperiode is niet gemakkelijk geweest. Ik heb er ook langer dan normaal over gedaan. Maar door geloof en doorzetting is het mij nu gelukt”, zegt ze tegen de Ware Tijd met haar bul in de hand en een brede glimlach.
Haar drijfveer voor dit onderzoek is vooral geweest de slechte aanpak om burgers te betrekken bij het centrale beleid. Rigters benadrukt dat de overheid ruim 13,5 miljoen US dollar heeft geïnvesteerd in het hele decentralisatiegebeuren met daarbij burgerparticipatie als één van de belangrijke pijlers. Echter, de uitkomst laat tot nu toe nog veel te wensen over.
Rigters werkt bij het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost en heeft ook in dat ressort onderzoek gedaan. De vragen zijn vanwege de coronasituatie per e-mail verstuurd naar de respondenten. Volgens haar blijkt slechts 30 procent van de geïnterviewden gehoord te hebben van het Burger Informatiecentrum (BIC). Dit is opmerkelijk omdat deze afdeling speciaal is ingesteld bij de diverse bestuurskantoren om de gemeenschap te betrekken bij veranderingen en om ingewikkelde processen zodanig te vertalen dat burgers ze kunnen begrijpen.
Het succes dat beoogd was met dit centrum is tot nu toe uitgebleven. Slechts 19 procent van de ondervraagden weet daadwerkelijk wat het BIC doet en 83 procent zegt dat ze op geen enkele wijze wordt betrokken wanneer er veranderingen komen in hun ressort. Ze zouden gehoord willen worden en actiever willen meedoen bij het bepalen van beleid.
Rigters wijst erop dat de districts- en ressortraadsleden hun taak beter moeten oppakken. Volgens haar begint het probleem bij deze groepen door niet vaak in het veld te gaan. Daarom kent de gemeenschap hen niet. “Ik weet eerlijk gezegd ook niet wie de leden van mijn buurt zijn”, zegt ze. “Ga na hoeveel mensen in de buurten weten dat er hoorzittingen worden gehouden. Zij die wel op de hoogte zijn komen niet eens want ze merken geen veranderingen in de zaken die ze al jaren hebben aangehaald tijdens de hoorzittingen”, onderstreept ze verder.
Rigters pleit daarom voor een hechtere band tussen de burgers enerzijds en het BIC en de rr-en dr-leden anderzijds. “Dat moeten ze doen door in het veld te gaan en zichzelf positief te promoten. De werkers moeten niet alleen onderling vergaderen, maar ook naar de mensen toegaan.” Ze adviseert ook tussentijdse evaluaties te hebben in de wijken. Dit is volgens haar nu niet het geval. Door gebrek aan informatie weten veel burgers niet waar ze terecht moeten om hun beklag te doen over zaken in hun buurt. “Er is hierin veel geld geinvesteerd en ik weet zeker dat hieruit meer gehaald kan worden.”
  Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname