Onderzoek naar verspreiding foto’s jeugdige verdachten

Er komt een onderzoek naar hoe foto’s van jeugdige verdachten die op een politiebureau zijn gemaakt, op social media zijn terechtgekomen. Minister Rishma Kuldipsingh die Jeugdzaken in haar portefeuille heeft, heeft haar collega van Justitie en Politie gevraagd om een onderzoek in te stellen in deze kwestie.Op social media circuleren foto’s van de zes jeugdige verdachten van de moord op kapitein Michel Karwafodi van het dorp Matta. De verdachten zijn tussen 13 en 18 jaar. Suriname heeft het Verdrag inzake de rechten van het kind geratificeerd. Volgens dit verdrag is het verboden foto’s van jeugdige verdachten te publiceren.Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken ( AW&J) wijst erop dat het recht van elk kind dat wordt verdacht van een strafbaar feit ingevuld moet worden zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het gevoel van waardigheid en eigenwaarde van het kind. “Deze onverantwoorde en verwerpelijke manier waarop jonge verdachten zo openlijk worden gepresenteerd aan de Surinaamse gemeenschap en de wereld, zal het bevorderen van hun terugkeer en de acceptatie in de samenleving bemoeilijken,” laat het ministerie optekenen door de Communicatie Dienst Suriname. “Met nadruk wordt gevraagd om de rechten van het kind volledig te eerbiedigen.”Vijf van de verdachten zijn jonger dan 18 jaar. De afdeling Public Relations van de politie zegt dat zij daardoor binnen het kader van het Kinderrechten Verdrag extra bescherming moeten genieten van de Staat. Eén van de beschermende maatregelen is dat de identiteit van jeugdige verdachten moeten worden beschermd in een strafrechtelijk onderzoek. De foto’s van de zes jeugdigen zijn op een politiebureau gemaakt en deze zijn verspreid. De politie zegt dat ze deze handeling ten zeerste betreurt en in hoge mate afkeurt. Zij is gestart met een intern onderzoek.In het Kinderrechten Verdrag is opgenomen dat het beter is om kinderen in deze situatie te helpen in plaats van ze te stigmatiseren. Het minister van AW&J zal nagaan waarom deze jongeren in de criminaliteit zijn beland en hoe ze kunnen worden geholpen. Er zal ook worden gekeken naar de situatie van gezinnen. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com