Onderzoek naar grootschalige ongeregeldheden op ministerie Grondbeleid en Bosbeheer gestart

Op het ministerie van de Grondbeleid en Bosbeheer is door minister Diana Pokie een onderzoek gestart naar de vele onregelmatigheden op dit departement. Een van de zaken waaraan aandacht wordt besteed is de kwestie Cultuurtuin. Er zijn veel onregelmatigheden geconstateerd en topfunctionaris Zaria Eenig wordt gezien als hoofdverantwoordelijke in de Cultuurtuin kwestie, zegt Pokie.
“Het is geen gezonde zaak om zo iemand te handhaven, terwijl je bezig bent te onderzoeken wat er eigenlijk is gebeurd vooral als wordt gekeken naar de kwestie Cultuurtuin,” zegt de bewindsvrouw in gesprek met Suriname Herald. Pokie geeft verder aan dat er nog geen stukken zijn opgestuurd naar de procureur-generaal.
“Ik ben bezig zelf de zaken te onderzoeken. We roepen de belanghebbenden op. De beschikkingen die zijn ingeschreven bij MI-Glis zullen vervallen worden verklaard en dat gedeelte dat nog niet is overgeschreven zal ingetrokken worden,” voert Pokie aan.
Het uitgeven van Cultuurtuinlaan heeft voor veel opschudding gezorgd in de samenleving. De uitgifte is getekend door ex-minister Mike Noersalim, die kort op het toenmalige ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer heeft waargenomen.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald