Onderzoek ingesteld in zelfmoord 12-jarig meisje

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft onmiddellijk aandacht besteed aan het geval waarbij een twaalfjarig meisje van de OS Rambaran Mishreschool zelfmoord heeft gepleegd. Minister Marie Levens geeft tegenover Suriname Herald te kennen, dat de politie het onderzoek van deze trieste aangelegenheid heeft overgenomen en dat het ministerie betrokken blijft.
Het meisje, de twaalfjarige Stephanie Mangal, zou een verdelgingsmiddel hebben ingenomen en is als gevolg daarvan overleden. Haar vader heeft te kennen gegeven dat het meisje ongelukkig was, omdat ze gepest werd door leerkrachten op school. Volgens de vader werd het meisje bedreigd. Ze zou haar best niet doen en weer in de vijfde klas worden geplaatst, beweert hij.
Parlementariër tevens voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Reshma Mangre, keurt dit geval van zelfdoding af. Ze betuigt haar medeleven aan de nabestaanden. Dit had volgens haar zeker voorkomen kunnen worden. Pesten is helaas nog steeds een actueel probleem. Mangre geeft aan dat nu van belang is om na te gaan wat de reden is dat het meisje het verdelgingsmiddel heeft ingenomen.
Er moet volgens haar worden nagegaan als er een verband is tussen uitspraken die gedaan zijn door een betrokken leerkracht en het innemen van het verdelgingsmiddel. Ook ziet ze graag dat een inspecteur naar de school wordt gestuurd en hoopt dat de politie deze zaak goed onderzoekt. Het moet duidelijk zijn wat ertoe zou hebben geleid dat het kind is overgegaan tot zelfdoding. Hierop moet zeker vanuit het MinOWC beleid op worden gemaakt, is Mangre van mening.
Er moet beleid worden gemaakt om kinderen die gepest worden op school en kinderen die met verschillende problemen naar school gaan, professionele hulp te bieden. Enkele jaren gelden had BvL al voorgesteld, dat op iedere school een maatschappelijk werker komt. Het komt nog steeds, en niet alleen in Suriname, voor dat leerlingen en studenten worden gepest op school. Het pesten gebeurt niet alleen op de basisschool maar op elk niveau. “Ik vraag me af hoe het komt. Je haalt een vak van een docent niet of de docent houdt niet van een leerling en dan wordt je op de een of ander manier gepest,” zegt Mangre.
De BvL en ALS komen op voor leerkrachten, maar als een leerkracht in de fout is gegaan moeten de nodige sancties worden getroffen, vindt ze. Vooralsnog moet het onderzoek uitwijzen als de uitspraken van de leerkracht inderdaad ertoe hebben geleid dat het meisje de hand aan zichzelf heeft geslagen.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald