‘Onderwijssysteem wordt gewijzigd, omdat veel kinderen uitgesloten worden’

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, verklaarde gisteren in het tv-programma To the Point, dat zij vanaf oktober geen klassen meer wenst te  hebben, met meer dan 24 leerlingen. “Het is niet te doen, de resultaten van deze overvolle klassen zijn bij voorbaat negatief. Ook het Nederlands draagt bij aan dit probleem, doordat kinderen niet op hetzelfde niveau Nederlands spreken”, aldus Levens. In vergelijking met kinderen uit het binnenland, wordt Nederlands het meest in de stad gesproken. “We moeten echt veel meer aandacht hieraan besteden door dit aan te pakken, omdat dit systeem heel veel kinderen uit sluit”, stelde Levens.
Levens vertelde, dat bijna dertig procent van de leerlingen blijft zitten en de scholen hierdoor overvol raken.
We houden dan een grote groep vast, waardoor de scholen volgens Levens nog overvoller raken. Als gevolg hiervan, worden er dan situaties gecreëerd, die we in de afgelopen jaren gezien hebben, namelijk geen plek voor 4- jarige kinderen die met de school moeten starten. “We kunnen deze leerlingen dan niet zeggen, dat er geen plek voor ze is. Wat wij nu aan het organiseren zijn, is de lagere school tot één school te maken voor kinderen tussen 10 en 12 jaar. Kinderen ouder dan 12 jaar zullen dan weg moeten zijn”, zei Levens.
Levens vertelde, dat het nare gevolg binnen het huidige onderwijssysteem, is dat het alleen afgestemd is op kinderen die Nederlands spreken. Kinderen die thuis geen Nederlands verstaan en ook spreken, worden hierdoor dan uitgesloten. Levens haalde als voorbeeld aan, dat kinderen uit het binnenland, de Nederlandse taal thuis nauwelijks of niet horen, dan alleen op school. “De lessen op de scholen worden gewoon in het Nederlands verzorgd, ook de instructies vinden in het Nederlands plaats, en men gaat er dan vanuit dat de kinderen de taal verstaan. We gaan dit echt anders moeten bekijken”, benadrukte Levens.
Met betrekking tot het overgaan naar het volgende leerjaar, op welke manier dat plaatsvindt en waar leerlingen vervolgens terecht zullen komen, zal het systeem volgens Levens ongewijzigd blijven. De manier waarop er repetities gegeven worden, zal volgens Levens niet meer als vroeger geschieden. Het grote verschil met nu is dat leerlingen niet meer uit het hoofd zullen leren. “Wat we nu aan het doen zijn, is om vooral de leerkrachten bij te staan, hoe zij een bepaalde repetitie op moeten stellen. Het doel hiervan, is de leerlingen te laten begrijpen, wat zij eigenlijk aan het doen zijn en wat er precies gebeurt. Het heeft dan niet met de hoeveelheid te maken, maar met de kwaliteit die er aangeboden wordt”, aldus Levens.
Voedingsprogramma
Levens: “Wij zijn momenteel ook doende met een voedingsprogramma, omdat het vaak voorkomt, dat kinderen naar school komen en nog niet gegeten hebben.” Het ministerie van Onderwijs is bezig te zorgen dat kinderen binnenkort verpakte broodjes, en bollen kunnen krijgen. Dit zal gebeuren in samenwerking met een gerenommeerd bakkersbedrijf in Suriname.
The post ‘Onderwijssysteem wordt gewijzigd, omdat veel kinderen uitgesloten worden’ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname