Onderwijsproces gaat verder ondanks dreiging derde coronagolf

Het ministerie van Volksgezondheid vindt het nog niet noodzakelijk om de schooldeuren gesloten te houden, ondanks de dreiging voor een derde coronagolf. Er wordt gevreesd voor de drie nieuwe varianten van het virus, die dodelijker blijken te zijn.
Na afstemming met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is besloten om het onderwijsproces normaal voortgang te laten vinden. De leerlingen worden op 12 april weer op school verwacht na de verkorte paasvakantie.
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zijn bezorgdheid geuit over het feit, dat onderwijsgevenden geen mondkap opdoen tijdens schooluren. De bewindsman zegt dat er tijdens lerarenvergaderingen gezellige onderonsjes tussen leerkrachten worden gehouden, die geen mondkap op hebben. Hij valt over het gegeven dat de leerkrachten uit verschillende huizen afkomstig zijn. Als een van ze besmet raakt, kan het virus gemakkelijk worden overgedragen.
Ook richtte hij zich in het bijzonder tot het zorgpersoneel, dat volgens hem moe is. Gebleken is dat het personeel het maken van lange uren tijdens de COVID-golven beu is. Nu er gevreesd wordt voor een derde coronagolf is het zorgpersoneel huiverig. Vandaar dat het ministerie verscherpte maatregelen heeft ingevoerd om ‘crowding’ met name in de avonduren te voorkomen.
De bewindsman merkt op dat er nog steeds voor winkels alcohol genuttigd wordt wat de kans op massaverspreiding vergroot. De lockdown is bedoeld om het bewegen van personen stil te leggen.
Naomi Hoever

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald