Onderwijs behoudt fysiek- en afstandsonderwijs ook in nieuw schooljaar

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) gaat door met fysiek- en afstandsonderwijs, ‘blended learning’. Ook in het nieuwe schooljaar zullen leerlingen verdeeld worden in groepen voor het volgen van de lessen, zegt Daniella Rosario, die belast is met de vernieuwingen binnen het onderwijs.
“Er zal geen sprake zijn van lokalen bijbouwen. We hebben aan de inspecteurs uitgelegd dat we over gaan stappen naar een blended learning systeem, waarbij er zowel fysiek als op afstand zal worden gewerkt met de leerlingen. Kinderen zullen niet elke dag naar school gaan. Het systeem dat het afgelopen schooljaar gehanteerd werd zal verder toegepast worden,” legt Rosario uit.
Zij geeft verder aan dat de leiding van het ministerie kiest voor 24 leerlingen per klas. Deze klas zal verder verdeeld worden in kleinere groepen. De scholen gaan de groepen zelf vormen, want in deze COVID-19-periode kan er niet met grote klassen worden gewerkt.
Leerkrachten en inspecteurs van het basisonderwijs hebben geklaagd over het niet bijbouwen van schoollokalen. Het doorstromen van alle leerlingen baart hun bovendien ook zorgen. Zij hadden een waarschuwend geluid gestuurd naar de departementsleiding om de zaak niet te onderschatten.
Dit, omdat er vooral in het binnenland ook hele grote scholen zijn. Als voorbeeld werd de school van Pikin Slee genomen, die meer dan driehonderd leerlingen telt. “Wanneer leerlingen zullen doorstromen, hoe zullen die opgevangen worden,” was een van de vragen van de onderwijsinspecteurs.
Simone Awanna