Ondersteuningstoelage van SRD 1.000 voor ambtenaren – De Boodschap

Een van de overbruggingsmaatregelen van de regering is het toekennen van een ondersteuningstoelage aan bepaalde groepen. Deze ondersteuning geldt voor 1 jaar en is belast. De ondersteuningstoelage van SRD 1.000 wordt niet meegenomen bij de berekening van de pensioenpremie en de SZF-bijdrage. Deze toelage wordt voor het eerst uitbetaald bij de salarisuitbetaling van juni 2021Wie komen in aanmerking voor de ondersteuningstoelage?De ondersteuningstoelage geldt voor actieve en gepensioneerde landsdienaren, personeel in de gezondheidssector en geldt voor de loonreeksen tot SRD 12.602 per maand. Deze grens geldt voor eenieder, dus zowel voor ambtenaren als overige groepen die hier zijn genoemd.Hoeveel houdt u netto over van deze toelage?Hoeveel u overhoudt van deze toelage is afhankelijk van uw huidig bruto-inkomen. Hoe hoger uw inkomen hoe minder netto u overhoudt. In ieder geval houdt u netto tenminste SRD 580 over van deze toelage.Enkele voorbeelden:Hoeveel houdt u dus netto over? …………

Lees verder

Bron: De Boodschap Suriname