Onderraad Kinderbescherming moet bureaucratie omzeilen

28/03/2021 12:06 – Amanda Palis

 
PARAMARIBO – Bruce Sariredjo, waarnemend hoofd van het Bureau Rechten van het Kind dat onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) valt, pleit voor sneller formuleren van beleid voor kinderbescherming. Hij deed deze oproep vorige week toen hij samen met de toezichtscommissie van de pilot ‘Integraal Kinderbeschermingsnetwerk’ (Ik BeN) een presentatie verzorgde voor de raad van ministers.
“We hebben hiermee de aandacht willen trekken van de ministers voor kinder- bescherming. Met gegevens en evaluatie van de pilot is voorgesteld een Onderraad Kinderbescherming op te zetten. Die moet alle zaken over kinderbescherming oppakken en daarvoor beleid formuleren”, vertelt Sariredjo aan de Ware Tijd. Omdat de onderraad zal vallen onder de Raad van Ministers hoopt hij de bureaucratie te omzeilen. Op dit moment duurt de besluitvorming over kinderbescherming heel lang en de commissie wil dit proces versnellen via een Onderraad. Hiervan zullen deel uitmaken de ministeries van Sozavo, Justitie en Politie en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.
Het Ik BeN-project is in 2017 opgericht is samenwerking met ket Kinderfonds van de Verenigde Naties, Unicef. Het doel is de doorverwijssystemen van de instanties door te lichten. Er zijn intussen enkele knelpunten vastgesteld waarvan Sariredjo hoopt dat ze door de Onderraad zullen worden opgepakt. “We hebben gemerkt dat randvoorwaarden ontbreken om goed te werken. Instanties die met kinderen te maken hebben gebruikten allen een verschillend formulier. De toezichtscommissie heeft daarvoor in de plaats een uniform formulier gemaakt. Ook is de mogelijkheid bekeken om alle gegevens centraal op te slaan, waardoor het raadplegen om beter en gerichter beleid te maken om kinderen te beschermen wordt vergemakkelijkt.
Henk Redmond, voorzitter van Father Mother Figure (FMF), juicht het initiatief toe en kijkt uit naar een nationale dialoog met alle betrokkenen. “We hopen inderdaad op een snellere aanpak om kinderen te beschermen.” De stichting biedt vooral begeleiding aan kinderen uit moeilijke gezinnen en begeleidt ook gezinnen die extra hulp nodig hebben. “Het is goed dat wij van buiten naar binnen kijken en waar het Kinderrechtenverdrag vertaald kan worden naar acties. De samenleving moet het kind beschermen en het zich veilig laten voelen in het eigen gezin. Daarnaast moeten ook de gezinnen worden versterkt”, benadrukt Redmond.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname