Ondanks onregelmatigheden situatie SML niet uitzichtloos

26/05/2021 13:01

-
Ivan Cairo


 

PARAMARIBO –
Hoewel er zeer ernstige problemen zijn, is de situatie bij Stichting Machinale Landbouw (SML) niet uitzichtloos. In januari werd een nieuw stichtingsbestuur aangesteld. Als opdracht kreeg het mee te inventariseren en na te gaan welke bezittingen teruggebracht kunnen worden in de boezem van het staatsbedrijf. Ook moest worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn om het Wageningengebied verder tot ontwikkeling te brengen. Die inventarisatie is ondertussen gedeeltelijk afgerond.

“De conclusie is dat de situatie niet uitzichtloos is en dat er
perspectieven zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied”,
schrijft het stichtingsbestuur in een tussentijdsrapport. Naast
bijzondere aandacht voor productie en industriële activiteiten zal
volgens het bestuur geïnvesteerd moeten worden in vormings- en
sportfaciliteiten voor de gemeenschap van Wageningen. Het rapport
wordt donderdag aan de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij
(LVV) aangeboden.

Ondervoorzitter, tevens woordvoerder van het SML-bestuur,
Rachied Doekhie zegt desgevraagd dat het tussentijdsrapport vorige
week donderdag is goedgekeurd door het bestuur. Hij wil niet in
details treden over wat erin is vastgelegd, omdat het nog niet aan
de minister is aangeboden. In grote lijnen geeft hij aan dat de
zaken die moesten worden nagegaan, zijn onderzocht. Met name of er
corruptie of malversaties zijn gepleegd, welke bezittingen SML nog
heeft en of alles rond het bedrijf de afgelopen jaren richtig is
gegaan.

Ook de perspectieven moesten in kaart worden gebracht. “Al deze
zaken zijn in het tussentijdsrapport verwerkt”, aldus de
ondervoorzitter. “Het was een vermoeiende rit de afgelopen vier
maanden om alles te onderzoeken; financieel, uitgifte van gronden,
inventarisatie van het machinepark. Het is heel moeizaam geweest.”
Uit het onderzoek is tot nu toe naar voren gekomen, zegt Doekhie,
dat “niet echt alle zaken in acht zijn genomen vooral bij het
weggeven van de percelen”. Het financieel onderzoek is nog niet
rond, vandaar dat een tussentijdsverslag is gemaakt.

Er zijn financiële deskundigen nodig om zaken verder uit te
pluizen. “Het was geen makkelijke rit”, herhaalt de woordvoerder,
die eraan toevoegt dat over tal van zaken geen stukken zijn
aangetroffen en van wat wel is gevonden, “ziet het er niet zo
geweldig rooskleurig uit”. Doekhie merkt op dat instanties die
niet bevoegd waren, zoals de toenmalige minister van LVV,
zaken van SML hebben weggegeven. Tijdens het onderzoek is naar
voren gekomen dat de toenmalige president de LVV-minister had
gemachtigd het bedrijf weg te geven. “Dat kan niet. Nergens in de
statuten komt de president voor en er zijn bepaalde procedures die
gevolgd hadden moeten worden. Dat is niet gebeurd.”


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname