Onaangenaam verrast door verscherpte coronamaatregelen

12/04/2021 00:00 –

Bryan Renten is er verbaasd over dat de communicatie naar de samenleving niet op een deugdelijke manier is geschied. :  
PARAMARIBO – “We zijn onaangenaam verrast met de aankondiging. We hebben toen informeel geprotesteerd ertegen want we begrijpen het niet.” De nieuwe, verscherpte Covid-19-maatregelen zijn het bedrijfsleven in het verkeerde keelgat geschoten. Onder meer detailhandelszaken, malls en kledingszaken moeten voorlopig gesloten blijven.
Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven(VSB), steekt zijn ontevredenheid niet onder stoelen of banken. Hij zegt tegen de Ware Tijd verbaasd te zijn over het besluit omdat de communicatie naar de samenleving niet op een deugdelijke is geschied. “We zullen ernstig protesteren tegen de wijze waarop het besluit is genomen. De snelheid en zonder overleg”, verzekerde Renten gisteren vooruitlopend op een vergadering die het bedrijfsleven in de avonduren had met een deel van de regering.

Overheid gefaald
Renten wijst erop dat er tot ongeveer zes weken geleden een goede overleg structuur was met de autoriteiten die de Covid-19-monitoring doen. Toen het aantal besmettingen daalden, is de VSB niet meer uitgenodigd om de situatie te bespreken met de regering.
Dat er een opleving is in de besmettingen rekent hij de autoriteiten aan. “De overheid heeft gefaald om op te treden tegen die grote groepen”, ergert hij zich. De voorzitter vindt dat de regering voorzorgsmaatregelen had moeten treffen omdat het duidelijk is dat grote uitbraken voor de hand liggen wanneer grote groepen mensen bij elkaar komen zonder afstand van elkaar te houden. Hij doelt op dat deel van de bevolking dat Phagwa massaal heeft gevierd in de binnenstad.

Derde golf
De VSB-voorzitter maakt duidelijk dat zijn leden hun ogen niet sluiten voor de opkomende derde golf, maar vindt ook dat de regering tekortschiet in de voorlichting. “Ik denk dat elke regering het fatsoen moet opbrengen om haar gemeenschap goed te informeren wanneer je zulke verregaande maatregelen neemt.”
Hij merkt verder op dat landen in de regio die nu ook door een derde golf gaan niet zulke zware maatregelen hebben genomen. “We hebben het al moeilijk met een heel wankelende economie. Dan ga je nu ook direct nagenoeg alle bedrijfsactiviteiten stopzetten. Wie gaat de rekening hiervoor betalen? De Surinamers uiteindelijk.”

Actie
Hij benadrukt dat een aantal bedrijven nu al het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Renten onderstreept dat de VSB geen tegenstander is van maatregelen. “Maar we hebben geen begrip voor het feit dat we nu volledig op de handrem gaan staan. Het kan best wel dat ik het verkeerd zie en dat de deskundigen gelijk hebben, maar ze hebben mij dat tot nu toe nog niet uitgelegd.”
Indien die duidelijkheid niet komt, zal de VSB de zaak niet op zijn beloop laten, waarschuwt hij zonder in details te gaan. Zijn organisatie is samen met anderen bezig na te gaan of de verscherpte maatregelen “rechtmatig en noodzakelijk” zijn op dit moment. Ondernemers binnen de horeca sector hebben vrijwel een eenduidige zienswijze.

Onderwijsproces
Luciën Rotsburg, voorzitter van het VOS-directeurenberaad, zegt dat de verscherpte maatregelen zeker ook voor het onderwijsproces nadelige gevolgen zullen hebben. “Dit is funest voor het onderwijsproces maar we moeten met ons allen proberen het beste van te maken”, merkt hij op.
Volgens hem zorgt het feit dat de lessen nu in groepen worden verzorgd een aantal leerlingen afhaken. Daarnaast kiezen studenten, door de economische situatie, eerder voor een baan dan lessen volgen. Hij schat dat ruim 15 procent van zijn leerlingen niet meer is gekomen na de jaarwisseling.
Rotsburg onderstreept dat de onderwijzers hun uiterste best doen om de kinderen te motiveren, wat niet altijd even makkelijk is omdat de scholieren het ritme kwijtraken door de verschillende onderbrekingen. Tijdens een vergadering vandaag zal hij samen met collega’s nagaan hoe de leerstof in de komende twee weken wanneer de scholen gesloten zijn toch te delen met de kinderen.
Ook Marcelino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname(Fols), maakt gewag van een nog grotere stagnatie binnen het basisonderwijs door de verscherpte regels. “Als het zo doorgaat dan houd ik mijn hart vast voor dit schooljaar”, zegt hij bezorgd. Aan de andere kant heeft hij alle begrip omdat de volksgezondheid belangrijk is. “Als dit het beleid is van de regering in samenwerking met de gezondheidsautoriteiten dan moeten we daarvoor buigen.”

Afstandsonderwijs
Zowel Rotsburg als Nerkust denkt dat afstandsonderwijs een belangrijk gat zal dichten. Echter, ze wijzen er direct op dat niet alle leerlingen beschikken over internet om de lessen bij te benen. “We doen het daarom meer via Classroom. Je kan altijd erop terug komen wanneer je internet hebt”, noemt Rotsburg één van de voordelen van Classroom.
Nerkust onderstreept dat vooral leerlingen … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname