‘Omicron geen griepje, maar een Covid-19 variant’

13/01/2022 05:59

-
Arjen Stikvoort

Minister Amar Ramadhin tijdens de Covid-19-persconferentie.
:
 

PARAMARIBO –
Voor de derde keer op rij was het aantal nieuwe coronabesmettingen woensdag boven de duizend. Dinsdag werd het dagrecord sinds de uitbraak van het gevreesde coronavirus met 1.062 besmettingen bereikt. Testunits raken door hun voorraden heen. Maar deze schaarste zal van korte duur zijn, zegt minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin. “Nog voor het einde van de week zullen de enorme tekorten in testmateriaal worden aangezuiverd door extra bevoorradingen uit Nederland”, aldus de bewindsman.

Het Pfizer-vaccin mag zijn maximale houdbaarheidsdatum niet
bereiken. Daarom is met ministerie van Volksgezondheid in beraad om
dit type vaccin spoedig ook voor de boosterprik en de volwassenen
te verstrekken. “We hebben zo’n 28.600 boostersprikken gedaan. Dat
is aan de lage kant. Velen wachten op het Pfizer-vaccin.” Doordat
de groep 12-18 jaar, waarvoor de Pfizer-vaccins in eerste instantie
bestemd zijn, zich niet massaal heeft laten vaccineren, moet dit
type ook voor andere doelgroepen worden vrijgegeven.

Omicron is sinds deze week, zoals al vermoed werd, ook officieel
in Suriname vastgesteld. Maar hoewel de omicronvariant neigt naar
een milder ziektepatroon, moet het nog niet gezien worden als een
soort influenza. “Het is geen griepje. Maar nog steeds een
Covid-19-variant”, benadrukt Ramadhin. De besmettelijkheid ervan is
groot. Bovendien is er een toename van coronapatiënten in de
ziekenhuizen en verschijnen er op verzoek van de huisarts ook meer
patiënten bij de Covid-19-checkpoint, waarschuwt de minister.

De scholen kunnen ondanks de nieuwe variant in Suriname weer met
een gerust hart open. Bij eerdere coronagolven deden zich geen
coronaclusters voor. Wel is er een verantwoordelijkheid voor de
ouders om hun zieke kinderen thuis te houden, de docenten mogen
geen zieke kinderen in de klas toelaten en de leerkrachten moeten
hun verantwoording nemen om zich te laten vaccineren. “Want de
school is geen ziekenboeg!” onderstreept Ramadhin.


 
Tweet