OM vordert SRD 2 miljoen en 1 miljoen euro terug

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft SRD 2 miljoen en 1 miljoen euro teruggevorderd en teruggestort ten behoeve van de Staat. Op 11 en 19 augustus heeft het OM in vervolg op het strafrechtelijk onderzoek tegen de verdachte Robert van Trikt en anderen bij de rechter-commissaris een gerechtelijk vooronderzoek gevorderd contra de verdachten Gillmore Hoefdraad, gewezen minister van Financiën en ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto.

Het ingestelde gerechtelijk vooronderzoek tegen de verdachten heeft zich uitgestrekt tot meer andere personen en heeft erin geresulteerd in het terugvorderen van de bedragen. Deze gelden zijn mede door toedoen van de verdachten uitbetaald aan derden, deelt het OM in een persbericht mee.

Het onderzoek heeft ertoe geleid dat een onroerend goed ter waarden van 100.000 euro is teruggebracht in de boezem van de Staat. Er is ook een royement van een hypotheek heeft plaatsgevonden op een andere onroerend goed toebehorende aan de Staat.

Na de sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek zullen de verdachten Hoefdraad en Kromosoeto worden gedagvaard.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com