OM tekent binnen vijf maanden 856 wapenbeschikkingen

Waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh heeft bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van de rechterlijke macht vrijdag, aangegeven dat het Openbaar Ministerie (OM) in de periode van 13 april tot 30 september dit jaar 621 jachtgeweer- en 235 vuistvuurwapenbeschikkingen heeft getekend. Er zijn daarnaast ook afwijzingen geweest. Het OM neemt elke vuurwapenaanvraag in behandeling. Het vervolgingsinstituut heeft een vragenlijst opgesteld die de politie als leidraad gebruikt bij het veldonderzoek. Paragsingh geeft aan dat de memorie van toelichting op de Vuurwapenwet nadrukkelijk aangeeft dat de verantwoordelijkheid met betrekking tot het vuurwapenbeleid primair in handen van de procureur-generaal ligt. Hierin wordt ook gesteld dat de pg algemene en bijzondere schriftelijke machtigingen voor vuurwapens verstrekt. Vanwege de rol die het OM vervult in het kader van de opsporing en vervolging, is het volgens de waarnemend pg belangrijk dat het OM regelmatig het beleid, in ieder geval het plan van aanpak in de strijd tegen illegale wapens en munitietransport en/of handel, bijstelt. “Mede in het kader van de bepalingen van de “Inter American Convention against the illicit manufacturing of and trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives and other Related Materials (CIFTA)” en de “Arms Trade Treaty (ATT)”, is het van belang dat het OM als autoriteit een actueel beleid voert in de strijd tegen de illegale wapen- en munitiehandel. Ons land is mede door de uitgestrekte grenzen, niet gevrijwaard van illegale wapens en munitie binnen ons territoir.” Het OM wil voor het nieuwe zittingsjaar aanvangen met het vastleggen van alle vuurwapen en munitie gerelateerde zaken die het Parket binnenkomen. Paragsingh legt uit dat de registratie behelst zaken die op het Parket worden afgehandeld, die worden gedagvaard ter terechtzitting en die resulteren in een veroordeling op grond van de Vuurwapenwet. Ook in dit kader zal implementatie zijn nut bewijzen bij onder meer het aandragen van informatie om te helpen voldoen aan de (internationale) rapportageverplichtingen, het invullen van questionnaires en het bepalen van strategieën in de strijd tegen illegale vuurwapenhandel en vuurwapen gerelateerde criminaliteit. Op grond van de gewijzigde Vuurwapenwet en mede onder aanvoering van de internationale bepalingen, is zij van oordeel dat het markeren van vuurwapens een vereiste is. Enkele jaren geleden heeft Suriname van de OAS één markeringsmachine ontvangen. Daartoe zijn er politieagenten getraind. “De indruk bestaat dat van het markeren op dit moment geen sprake is.” Het OM heeft een stappenplan opgesteld om hieraan invulling te geven. De eerste activiteit betreft een bijeenkomst eind november 2021 met alle stakeholders in verband met het opzetten van een netwerk.