OM ONDERZOEKT CORRUPTIE BINNEN AMBTENARIJ

De regering Santokhi heeft duidelijk gemaakt, dat zij op onderzoek uitgaat en nu reeds weet, dat er onrechtmatig gebruik  is gemaakt van middelen van de staat. Ook moeten wij niet vergeten, hoe de vorige regering dieftig tewerk is gegaan met onze vreemde valutakasreserves, die onder beheer waren gesteld van de moederbank. Dit schandaal zal Keerpunt nooit vergeten en er ook niet voor schromen het steeds weer aan te halen, want tot nu toe gaan onze lokale banken hieronder gebukt. Hierdoor heeft men het vertrouwen dat men stelde in de Centrale Bank geschaad. Ook het verdwijnen van veel geld bij de Surinaamse Post Spaarbank (SPSB), is een schandelijke affaire die nog verder onderzocht moet worden en nimmer in de doofpot mag belanden, omdat een ‘accountant’ zogenaamd forensisch onderzoek heeft gedaan, om een andere dief weer in ere te kunnen herstellen die nu toch achter slot en grendel zit. Al dit soort schandalen, liggen nu voor onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Er zullen meer corruptie- en dubieuze zaken aan het licht komen waarbij overheidsfunctionarissen betrokken waren; dan gaat het om de onrechtmatige verdwijning van geld en eigendommen van de Staat, dan wel het niet betalen van belastingen en of invoerrechten. Ook het niet houden van openbare aanbestedingen, heeft geleid tot onderhandse gunningen tegen veel te hoge kosten aan bedrijven, die soms de job niet eens konden doen. Ook zijn er staaltjes bekend van onduidelijke betalingen voor werk, dat mogelijk niet eens verricht werd. Er zijn bovendien aanwijzingen dat binnen het overheidsapparaat tot en met de top, corruptiegevoelig zijn geworden, hetgeen aangepakt moet worden. Een en ander heeft een nadelig effect op de overheidsfinanciën, omdat er veel te weinig inkomsten worden ontvangen en er teveel niet verantwoorde uitgaven zijn. Keerpunt wacht met smart de uitkomsten van de ingestelde onderzoeken af.
The post OM ONDERZOEKT CORRUPTIE BINNEN AMBTENARIJ .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname