OM kan zich niet terugvinden in zienswijze advocaten Hoefdraad

Het Openbaar Ministerie (OM) kan zich niet terugvinden in de zienswijze van de advocaten van de verdachte Gillmore Hoefdraad, liet procureur-generaal Roy Baidjnath Panday gisteren weten tijdens zijn repliek in de verzet strafzaak tegen Hoefdraad, die momenteel voortvluchtig is. Het OM doet in zijn repliek het verzoek aan het Hof van Justitie om de opgeworpen verweren te verwerpen.
Volgens het OM droeg Hoefdraad wel kennis over gesloten overeenkomsten die zijn aangegaan tussen de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en Clairfield Benelux NV. Het betrof gezamenlijke ideeën van Hoefdraad, ex-governor Robert van Trikt en Hans Buysse van Clairfield Benelux NV, die zouden leiden tot overeenkomsten.
Dit wordt afgeleid uit verschillende getuigenverklaringen. Het OM is eveneens van oordeel, dat zonder Hoefdraad zijn essentiële bijdrage de totstandkoming van de overeenkomsten niet mogelijk was. Ook middels een voicenote is vastgesteld, dat Hoefdraad instructies heeft gegeven aan Van Trikt met betrekking tot de werkzaamheden regarderende een of meer overeenkomsten verricht door Clairfield en Orion.
Het OM blijft bij zijn standpunt dat Hoefdraad wel financieel voordeel tot oogmerk had en die heeft verkregen dat geleid heeft tot financieel nadeel voor de CBvS. Zijn oogmerk was informatie verkrijgen die zijn geput uit een of meer van de gesloten overeenkomsten (Lagarde 1, Prodigy 1 en Prodigy 2) met Clairfield.
Vervolgens heeft hij samen met zijn mededaders ten laste van CBvS voor die besloten overeenkomsten circa 2.471.000 euro betaald, terwijl die overeenkomsten totaal geen betrekking hadden op de staat Suriname en gefinancierd moesten worden met middelen van de staat. Het gaat om een tweetal enorme financiële transacties in de vorm van ongedekte voorschotten (blanco kredieten) tot bijkans meer dan SRD 3 miljard (SRD 869.055.000 ten behoeve van de zeventien panden en SRD 2,2 miljard in het kader van de Royalty overeenkomst).
In de repliek voerde het OM verder aan, dat Hoefdraad geen toestemming had van de toenmalige vicepresident Ashwin Adhin en ook niet van de toenmalige president Desi Bouterse noch van de Raad van Ministers om over te gaan tot de verkoop van de onroerende goederen (eerste tranche panden) van de staat.
Volgens het OM is gebleken dat de tegenwaarde van de eerste tranche onroerende goederen in SRD van de 45 miljoen euro, namelijk SRD 377.955.000 op 28 juni 2019 is overgeschreven op rekening van het ministerie van Financiën. Geconcludeerd mag worden dat deze overmaking voor 15 november 2019 heeft plaatsgevonden, namelijk de datum waarop de missive over de eerste tranche is uitgekomen.
Hoefdraad heeft in strijd gehandeld met de inhoud van de missive doordat er niet is voldaan aan schuldsanering, maar gedaan is aan monetaire financiering. De advocaten Irene Lalji en Murwin Dubois hebben aangegeven, dat zij zich zullen buigen over de repliek van het OM om op 6 mei met hun dupliek te komen.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald