OM heeft middelen nodig om taken beter uit te voeren

Het Openbaar Ministerie (OM) werd ook zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie. Het OM wil de komende tijd werken aan het versterken en op orde brengen van hun werkprocessen. Volgens waarnemend procureur-generaal Garcia Parasingh, is er een jaarplan opgesteld om geleidelijk aan te werken aan de wensen van het OM. Door de COVID-pandemie zijn bepaalde werkwijzen aangepast.
Ook de aanpak van de drugscriminaliteit is een grote uitdaging, vanwege het ontbreken van de nodige middelen in het onderzoekslaboratorium. Volgens Paragsingh zijn de problemen alom bekend bij het ministerie van Justitie en Politie. Er is volgens haar nog veel werk aan de winkel om de drugproblematiek volledig te kunnen aanpakken.
Zolang de nodige middelen er niet zijn, zal er vertraging optreden bij strafprocessen en onderzoek. Er zou vanuit de overheid geïnvesteerd moeten worden om vooral de drugs- en corruptieproblematiek verder aan te pakken.
De waarnemend pg begrijpt de samenleving die vindt dat bepaalde processen te lang duren, maar er moet secuur te werk worden gegaan in sommige cases. Parasingh geeft aan, dat er vanaf het aantreden van de regering-Santokhi effectief en adequaat wordt gewerkt om corruptie aan te pakken.
Er zijn de afgelopen tijd vaste goederen ontnomen van personen, die zich strafbaar hebben gemaakt aan corruptie. Ook hun salaris werd ingehouden. Langzaam maar zeker zal het recht zegevieren.
Voor het komende zittingsjaar 2021-2022 zal er gewerkt worden aan de aanpak van de criminaliteit in Suriname met betrekking tot het opsporingsbeleid van het Korps Politie Suriname. Ook het Wetboek van strafvordering (Wet BOB) bevindt zich in het parlement. Deze wet moet het mogelijk maken om opsporingsmethoden toe te passen in verschillende cases.