Obligatie van US$ 236 miljoen in plaats van Oppenheimer-bonds

03/06/2021 23:29

-
Ivan Cairo


 

PARAMARIBO –
De regering heeft een bod op tafel voor Oppenheimer-obligatiehouders om in het kader van de herschikking van de schuld een nominaal verlies van 70 procent op hun belegging te nemen. In plaats van de twee obligaties van 125 miljoen en 550 miljoen US dollar die respectievelijk in 2023 en 2026 vervallen, wil de regering een nieuwe obligatie van 236 miljoen US dollar uitgegeven indien de schuldeisers daarmee akkoord gaan.

De totale schuld voor de twee obligaties bedraagt inclusief
rente en betalingsachterstanden 747,7 miljoen US dollar. Het
voorstel is woensdag bekendgemaakt door minister Armand
Achaibersing van Financiën en Planning. Ook is voorgesteld om de
hoofdsom van de nieuwe obligatie niet aan het einde van de nieuw
overeen te komen looptijd terug te betalen maar in jaarlijkse
tranches verspreid over de looptijd. De regering wil daarvoor een
betalingsvrije periode van vier jaar. De aflossing op de hoofdsom
zal dan in 2025 beginnen en eindigen in 2029. Met de betaling van
rente wil de regering in december dit jaar beginnen.

Formeel hebben de bondhouders nog niet gereageerd op het bod.
Vooralsnog is dus niet bekend of zij met een tegenbod komen.
Volgens een financieel-deskundige zullen de daadwerkelijke
onderhandelingen met de obligatiehouders nu pas goed beginnen,
omdat er een voorstel van Suriname op tafel ligt. Door de
aankondiging van het herschikkingsvoorstel is enige beweging
gekomen op de prijs van de Surinaamse obligaties op de
internationale markt. De obligatie die in 2026 vervalt noteerde
donderdag 62,29 cent op de dollar of 4,31 cent op de dollar lager
dan op de dag van bekendmaking van het herschikkingsvoorstel.

Bij de herschikking wordt een onderscheid gemaakt tussen
commerciële en bilaterale schuldeisers. Achaibersing bracht bij de
presentatie naar voren dat hoewel de afwikkeling van schulden kan
verschillen tussen de verschillende soorten schuldeisers, de
autoriteiten vastbesloten zijn om herstructurering toe te passen op
basis van parameters die horen bij de beginselen van billijkheid
tussen schuldeisers. De regering staat in contact met de Club van
Parijs om de weg vooruit te bepalen met betrekking tot afhandeling
van claims die binnen haar bevoegdheden vallen.

Bij de aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen donderdag
in De Nationale Assemblee bracht president Chandrikapersad Santokhi
naar voren dat een groot deel van de staatsschuld in Amerikaanse
dollar is, wat een enorm risico is voor de economie. Volgens hem
heeft de regering complimenten gekregen van obligatiehouders over
de wijze waarop Suriname de schuldencrisis wil aanpakken. De
president stelde dat indien de schuldeisers akkoord gaan met
Surinames voorstel, dit de enorme druk op de staatsbegroting zal
weghalen.

Jaarlijks zou aan Oppenheimer-schuldeisers ongeveer zeventig
miljoen US dollar moeten worden terugbetaald. Om het nominaal
verlies van de schuldeisers te compenseren legt Suriname ook een
waardeherstelinstrument op tafel dat afhankelijk van de
aardolie-inkomsten vanaf 2025 en indien de economische situatie van
het land dat toelaat extra betalingen te doen aan obligatiehouders.
“Dat is een onderdeel van de onderhandelingen”, zei Santokhi. De
manier van compensatie en hoogte van de bedragen zal afhangen van
de olie-inkomsten.

De regering stelt zich op het standpunt dat de inkomsten uit
natuurlijke hulpbronnen ten bate van de samenleving moeten worden
aangewend. Daarom is het besluit genomen dat niet meer dan alleen
de hoofdsom van de obligatieleningen zal worden gecompenseerd mocht
de economische situatie zijn verbeterd. De regering kijkt uit naar
de reactie van de bondhouders.

Over de Oppenheimer-schulden is voorgesteld op 1 december 2021
de eerste couponbetaling te doen. Tot een met 1 juni 2025 wil
Suriname 4 procent rente betalen; van 1 juni 2025 tot en met 1 juni
2028 5 procent rente en van 1 juni 2028 tot 1 juni 2029, de laatste
dag van betaling 6 procent. De jaarlijkse aflossing op de hoofdsom
zou op 1 juni 2025 moeten beginnen als de schuldeisers akkoord
gaan. De looptijd is dan tot 1 juni 2029.

Wat betreft schulden bij bilaterale partners wordt gewaarschuwd
voor een daling van de nominale waarde met 30 procent. Voorgesteld
wordt om aflossingen te plegen van 1 juni 2026 tot en met 1 juni
2046 met looptijden die eindigen in de periode 1 juni 2036 tot 1
juni 2046. Deze geherstructureerde leningen zullen een gemiddelde
looptijd hebben van 15.7 jaar mochten de schuldeisers akkoord
gaan.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname