Nurmohamed tekent voor verlenging Bio-plateauproject

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken heeft tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk, het samenwerkingscontract voor verlenging van het Bio-plateauproject voor modern wateronderzoek in het district Marowijne, getekend. Het project was in 2019 gestart en zou twee jaren duren. Voor de uitvoering van het project heeft de Europese Unie (EU) samen met partners van Frankrijk, 3 miljoen euro vrijgemaakt.Het project dat gezamenlijk door Frans-Guyana, Brazilië en Suriname wordt uitgevoerd, heeft tot doel de watervoorraden en biodiversiteit in verband met de aquatische milieus te verbeteren. Middels dergelijke projecten wil de EU regeringen helpen de gebieden waar de biodiversiteit in gevaar komt, te rehabiliteren. Nurmohamed heeft een beroep gedaan op de EU om meer fondsen beschikbaar te stellen ter ondersteuning van meer groene projecten.Nurmohamed heeft in de stad Marseille op het International Union for Conservation of Nature (IUCN) Congress een presentatie gehouden over projecten in Suriname ter bescherming van de biodiversiteit. Hij geeft aan dat er binnen het project op verschillende plekken in de Marowijnerivier meetinstrumenten zijn geplaatst. Er is een webportaal operationeel gemaakt die wat basisinformatie geeft over de hele rivier, meldt de Communicatiedienst Suriname. Het ligt in de bedoeling om de faciliteiten geheel te gaan vernieuwen en te moderniseren met een hydrometisch netwerk om de waterstand op de Marowijnerivier te monitoren. Middels satellietverbindingen moet er snel data beschikbaar zijn over het weer en het waterpeil. Zo kan de bevolking bijvoorbeeld bij een dreigende overstroming vroegtijdig gewaarschuwd worden.Los van de waterstanden kunnen met de moderne toepassingen ook de schadelijke effecten aan de natuur, zoals bodem- en watervervuiling vanwege de mijnbouwactiviteiten in het gebied, gemeten worden. Daarnaast kan er met de beschikbare data gewerkt worden aan de capaciteitsopbouw van de mensen in het gebied door hen bewust te maken van de problematiek in de Marowijnerivier, zoals vervuiling van het water. Ook kunnen zij beter geadviseerd worden over gunstiger gelegen woonplekken, geeft de CDS aan.