Nurmohamed somt obstakels op rond wateroverlast

Het is hoogtijd dat de waterhuishouding totaal anders wordt aangepakt, stelt minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). De zware regens van de afgelopen dagen en de wateroverlast, leggen bloot hoeveel er mis is met de bestaande infrastructuur. Kanalen kunnen niet optimaal opgehaald worden omdat sommige gedeeltelijk dichtgegooid of sterk vervuild zijn, sommige woonprojecten hebben slechte afwateringssystemen. Bewoners boren dammen door met als gevolg dat nog meer plekken onder water lopen. Sluizen en pompgemalen zijn kapot en er ontbreekt personeel “terwijl OW zoveel mensen in dienst heeft.” Er is gebouwd over waterafvoersystemen, er zijn ook niet genoeg kanalen en plekken voor een waterreservoir. De huidige zijn net als de rest van de bestaande infrastructuur, niet berekend op de overlast. Nurmohamed, zijn collega-ministers Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, hebben op een persconferentie uitgelegd hoe de overheid op de situatie inspeelt. In elk district is er een watercrisisteam dat in zijn eigen gebieden actief is. Waar nodig zal er samengewerkt worden. Districts- en ressortraadsleden moeten in het veld gaan en niet wachten op brieven voor hulp. Ze moeten de samenleving direct aanhoren. NCCR is ondertussen ook al actief in sommige ondergelopen delen van het land. Voor landbouwers en veetelers die schade lijden is er een schadefonds van SRD 50 miljoen. Klimatoloog Sukarni Sallons-Mitro heeft voorspeld dat de regens zullen blijven aanhouden. De grond is verzadigd en kan het water niet meer verwerken, het water blijft staan en neemt toe naarmate het regent. Afvoeren is de enige manier. Maar dat gaat niet zo gemakkelijk, geeft Nurmohamed aan. Ten eerste was er niet genoeg geld om kapotte pompen, sluizen en gemalen te herstellen. “We konden niet vroegtijdig beginnen, het kon niet, er is een financiële crisis,” benadrukt hij. “Met de weinige middelen en goed beleid proberen we dingen te redden. Problemen die zich jaren hebben opgestapeld gaan we ook niet in één keer kunnen oplossen.” Ondertussen werken de ministeries en particulieren samen om kanalen op te halen. Maar ook daar stuit men op problemen, geeft Nurmohamed aan. Sommige zijn gedeeltelijk dichtgegooid of vervuild. Putten zijn verstopt met onder andere petflessen. Dit is een van de redenen dat sommige kanalen buiten hun oevers treden. “Met zoveel neerslag, daar moeten je kanalen en vooral je pompen op berekend zijn,” merkt Nurmohamed op. “Dit ontwerp is misschien van 30 jaar terug. Ze voldoen niet meer aan de eisen.” Het vermogen om versneld water weg te pompen moet ook verbeterd en afgestemd worden op het veranderende klimaat. “We zitten met klimaatverandering, met de zeespiegelstijging en laag gelegen gebieden,” haalt Nurmohamed aan. “Daarom is het waterpeil daarbuiten hoog. We hebben ook een periode dat het water extreem hoog wordt. Het systeem van sluizen gaat niet werken wanneer het water even hoog is als binnen. Daarom moeten we ook in pompen gaan investeren.”  De minister geeft toe dat er een tekort is aan personeel om het huidige systeem te bedienen. Er is geen animo voor dit beroep “terwijl zoveel mensen bij OW werken”. Nurmohamed roept geïnteresseerden op maar voegt toe dat hij naar een geautomatiseerd systeem wil, zodat er minder mensen nodig zijn. De minister wil ook dat verkavelaars zich in het vervolg gaan houden aan een integraal afwateringssysteem wanneer zij projecten opzetten. Zoals men nu te werk gaat, is dat verkavelingsprojecten allemaal een eigen afvoersysteem hebben en niet op elkaar zijn afgestemd. Sommige hebben goede systemen, anderen weer niet. Nurmohamed heeft bij zijn aantreden projecten die geen garantie konden bieden op een goed water huishouden, afgekeurd of stopgezet. Woonprojecten moeten ook in staat zijn grote hoeveelheden water op te vangen. Vooral in gebieden waar het niet direct afgevoerd kan worden. Er zal ook anders gebouwd moeten worden, rekeninghoudend met wateroverlast als men zich in bepaalde gebieden wil vestigen. Ook voor de agrarische sector is het hoogtijd voor verandering. De regering heeft een plan goedgekeurd om het eeuwige waterprobleem van boeren (in Nickerie) voor eens en voor altijd op te lossen. Dit houdt onder andere in dat overtollig water geborgen moet worden voor later gebruik. Uiteindelijk zullen de boeren zelf de waterhuishouding moeten doen.   …………


Lees verder