NPS roept Santokhi en Brunswijk tot orde

15/08/2020 19:00 – Ivan Cairo
 
PARAMARIBO – Voor de NPS is het onacceptabel dat exponenten van de vorige regering die op bijna alle fronten een wanbeleid heeft gevoerd op cruciale posities bij de overheid en parastatale bedrijven worden gehandhaafd of benoemd. President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk zullen de controversiële benoemingen moeten terugdraaien.
NPS-voorzitter Gregory Rusland zal de komende dagen om de tafel zitten met de president en vicepresident om recente voor de de NPS en grote delen van de samenleving onaanvaardbare benoemingen ongedaan te maken. Zo kwam zaterdagmiddag naar voren tijdens een spoedstructurenvergadering van de NPS in Grun Dyari. In een motie werd de huidige gang van zaken scherp afgekeurd.
Voorzitter Rusland noemde het onverklaarbaar en onaanvaardbaar dat personen die hebben bijgedragen aan het vernietigend beleid van de NDP-regering “op eerste rij komen zitten”. “Dat kan niet!” zei hij. Rusland wees op het willen handhaven van districtscommissaris Mike Nerkust, die aldus de voorzitter, de oppositiepartijen die nu de coalitie vormen, op een onbehoorlijke manier heeft gedwarsboomd en gedupeerd.
“Het is een klap in het gezicht van het volk dat verandering wil, dat je met zo iemand komt opdraven”, stelde de NPS-topman. Maar ook het behoud van Ruslands broer, Andy, als president-commissaris bij de EBS stuit op verzet. Inmiddels heeft de regeringsleiding besloten Nerkust niet te behouden als dc. Hij moet zich maandag aanmelden bij de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport.
Rusland zegt dat tijdens het onderhoud de komende dagen met de regeringstop deze te kennen zal worden gegeven dat het signaal dat met de recente benoemingen gegeven wordt aan het volk niet goed is. Onder andere de benoeming van NDP-exponenten of gelieerden in verschillende raden van commissarissen en de benoeming van nieuwe districtscommissarissen heeft veel stof doen opwaaien. In een motie roepen de NPS-structuren de coalitiepartners op hun partij “als gelijkwaardige partner te behandelen”.
Voorts dienen besluiten in samenspraak genomen te worden met alle partners, waardoor het draagvlak voor de uitvoering vergroot wordt. Rusland is opgedragen met de coalitiepartners te praten teneinde de “benoeming en handhaving van functionarissen, die prominent hebben bijgedragen aan het gevoerd desastreus beleid in de afgelopen 10 jaren, wordt teruggedraaid”.
Verder wordt gesteld, dat de NPS niet zal meewerken om beloften die tijdens haar verkiezingscampagne aan het volk zijn voorgehouden, niet worden uitgevoerd of met voeten worden betreden. Aan de kiezer was integer leiderschap, behoorlijk en transparant bestuur en een anti-corruptiebeleid beloofd. Rusland benadrukte dat de partij na ampertjes vier weken regering-Santokhi niet zo snel zal opgeven, maar zich in de coalitie zal blijven inzetten opdat verkeerde zaken rechtgetrokken worden.
Op Facebook hebben verschillende activisten en politici die de afgelopen jaren protestacties tegen het beleid van de vorige regering hebben gevoerd de samenleving opgeroepen maandaag aanstaande bij het kabinet van de vicepresident te gaan demonstreren. VHP-assembleelid KIshan Ramsukul keurde in en live-sessie zaterdag op Facebook de gang van zaken ook af en zegt maandag ook aan de demonstratie te zullen deelnemen.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname