NPS pleit voor eenheid en tolerantie op Dag der Marrons

10/10/2021 21:55

-
Van onze redactie


 

PARAMARIBO –
Met het vredestraktaat van 10 oktober 1760 werd de vrijheid en zelfstandigheid van de Marrons bevestigd. Sinds hun vrijheid, heeft deze groep burgers gewerkt aan het terugkrijgen van haar identiteit en gestreefd naar een beter bestaan. Die strijd vindt tot nu toe op verschillende niveaus plaats, waarbij de NPS in de begin jaren negentig een belangrijke rol heeft gespeeld middels het brengen van onderwijsmogelijkheden in de verre binnenlanden.

“Aangezien goed onderwijs een belangrijke bron van ontwikkeling
en groei is, wordt dit nu nog hoog in het vaandel gedragen. De
partij is van mening dat elke Surinamer, ongeacht hun woongebied en
achtergrond gekend moeten worden in het ontwikkelingsbeleid van de
regering. Dit geldt ook voor de gezondheidszorg waar ook de NPS een
voorname rol heeft gespeeld door het bouwen van poliklinieken in de
verafgelegen gebieden en mede de basis heeft gelegd voor zaken
aangaande het recht op grond”, meldt de groene partij in een
persbericht.Ze meldt dat de eerste viering van de Dag der Marrons
plaatsvond op donderdag 10 oktober 1974.

Ook nazaten van Marrons leveren een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van Suriname. De Nationale Partij Suriname (NPS)
benadrukt op de Dag der Marrons dat elke Surinamer die het hart op
de juiste plek heeft, een steentje bijdraagt aan de opbouw van ons
land. Dit geldt zeker ook voor de marrons. Nog voor zij de bossen
in vluchtten, is met bloed, zweet en tranen geploegd op de
plantages met als resultaat hoge producties voor met name de
toenmalige kolonialisten.

Met als credo dat gelijkheid voor een ieder moet gelden, roept
de NPS alle verantwoordelijken op om anno 2021 serieuzer dan
voorheen te werken aan het vestigen van een natie waarin liefde,
begrip, respect en tolerantie voor elkaar de boventoon voert. Er is
geen ruimte voor enige vorm van racisme en dominantie van één of
meerdere groepen. Dit komt drukkend over op de samenleving en het
overheidsbeleid en het leidt ons af van de eenheid die wij willen
realiseren. Laten wij met elkaar samenwerken aan een mooi
Suriname.

De NPS feliciteert u allen met de Dag der Marrons.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen