NPS-jongerenraad hekelt gedrag hoofdbestuurslid Neslo

De NPS-jongerenraad keurt de uitspraken die hoofdbestuurslid Silenta Neslo in de media heeft gedaan af. Het is betreurenswaardig dat dit lid zich inlaat in aangelegenheden betreffende de jongeren, terwijl zij in haar periode als jongerenvoorzitter van de afdeling Paramaribo er niet in geslaagd is het jongerenwerk binnen de partij naar behoren te doen uitvoeren om zo ook een bijdrage te kunnen leveren aan de vooruitgang van de partij, schrijft de NPS-jongerenraad in een persbericht.
De bestuursleden hekelen de ongenuanceerde uitspraken van Neslo die los en vast zijn gedaan in de media. Tijdens de campagne waren er bussen en zelfs ook soundtrucks bomvol met jongeren. Een aantal van hen kon niet eens tegelijk meedoen aan de campagne-activiteiten vanwege de COVID-19-situatie. “Dus waar heeft Neslo het over?”
“Het is deze mevrouw Neslo die op de NPS-kandidatenlijst op DNA-niveau heeft gestaan en keer op keer de partij c.q. partijvoorzitter Gregory Rusland heeft bedankt omdat hij jongeren de gelegenheid biedt om te groeien.” Deze passage staat in een schrijven van de NPS-jongerenraad.
De NPS-jongerenraad wijst erop dat voor het eerst in de geschiedenis van de partij een vrouw zo jong als Neslo zonder enige politieke ervaring in de top van de leiding van de partij zitting heeft. “Dit is de trap die ze aan de heer Rusland, de jongerenraad en de totale partij geeft”, aldus de jongeren van de NPS.
De jongerenraad wil zich niet verder laten afleiden door personen die vechten met persoonlijke issues, maar richt haar focus verder op het aantrekken, mede helpen vormen en faciliteren van jongeren. “Dan hoeft men die jongeren niet elke dag te zien, maar ze zijn er!”
Ook betreurt de NPS-jongerenraad het feit dat de partijvoorzitter en de overige structuren inclusief het congres van de partij onterecht zo slecht worden bejegend in de media. Indien er ontevredenheid heerst dan dient het pad van dialoog gevolgd te worden tussen betrokken partijen. “Kritisch moet je altijd blijven, maar de manier waarop de onterechte kritiek wordt overgebracht is zeer belangrijk.”
De NPS-jongerenraad hoopt dat de ontevreden leden zich gaan bezinnen en gaan werken aan de verdere groei van de partij in plaats van de partijvoorzitter en andere functionarissen steeds aan te vallen. “Het is onze partij en wij zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor de richting welke de partij naartoe moet! Wroko de fu du, opo kon mek wi set Su baka!”

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald