NPS-hoofdbestuur pal achter Rusland, keurt actie drie leden ernstig af

Het hoofdbestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS) staat pal achter partijvoorzitter Gregory Rusland. Tevens keurt het hoofdbestuur van de NPS de acties van de drie bestuursleden Orpheu Marengo, Ruth Renfurm-Coutinho en Silenta Neslo, ernstig af. Dat kwam vandaag naar voren tijdens een vergadering van het NPS-hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur heeft zich gebogen over het schrijven d.d. 27 oktober 2020 van de drie bestuursleden Marengo, Renfurm-Coutinho en Neslo. Het hoofdbestuurslid Neslo was aanwezig, terwijl de leden Renfurm en Marengo hadden afgemeld. Neslo en alle overige hoofdbestuursleden zijn in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven over de inhoud van de brief.
Staande de vergadering hebben leden hun misnoegen geuit over de wijze van communicatie waarbij er vooraf nimmer intern momenten zijn geweest om met anderen over de inhoud van gedachten te wisselen. Leden van het hoofdbestuur zijn dan ook van mening, dat een en ander een actie is van slechts drie anderen.
De algemene constatering is dat er ongegronde en verkeerde informatie publiekelijk is gebracht en de naam en eer van de voorzitter onterecht is geschonden. Hierdoor is niet alleen het aangezicht van de voorzitter, maar ook van de Nationale Partij Suriname onterecht geschonden en wordt het harde werk van diverse personen, afdelingen, structuren en organen voor verdere groei van de partij tenietgedaan. Het hoofdbestuurslid Neslo heeft de vergadering vroegtijdig verlaten.
Het NPS-hoofdbestuur is van mening dat de briefschrijvers hun acties voortzetten met alle negatieve gevolgen voor de NPS. Vanuit de vergadering is naar voren gekomen dat het vertrouwen in die drie leden ernstig is geschaad. Het hoofdbestuur spreekt haar volle vertrouwen uit in de leiding van de partij en haar voorzitter Rusland en de stootkracht van de overige leden, structuren en organen om de partij op het pad te houden van verdere groei en ontwikkeling en gaan over tot de orde van de dag.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald