NPS: Dankbaarheid, offers en sociaal bewogenheid

Bij de herdenking van Ied-ul Adha 2021 gelden voor de Nationale Partij Suriname (NPS) drie begrippen; dankbaarheid, offers en sociaal bewogenheid.Volgens de partij gaat het bij dit Islamitisch feest om belangrijke elementen die vanwege de heersende situatie  zowel nationaal als internationaal extra benadrukt dienen te worden. Dankbaarheid omdat vanuit het regeerbeleid een andere koers is ingezet, waarbij er perspectieven zijn voor herstel, ontwikkeling en groei van het land en volk. Echter zal een ieder in deze fase offers moeten brengen en daarbij de handen in elkaar moeten slaan om uit de crisis te geraken. De focus moet zijn dat wij alleen door samen te werken een beter Suriname kunnen maken.De NPS onderschrijft dat een aantal van die offers zwaar zijn en niet door een ieder gedragen kunnen worden. Het is daar dat Ied-ull Adha leert om meer dan ooit social bewogen te zijn. Het offeren van vlees op deze dag is daarbij niet louter de slachting van koeien en schapen. Er gaat daaraan eerst gebed vooraf. Moslims geloven dat Allah de profeet Ibrahim de opdracht had gegeven om zijn zoon Ismael te offeren, maar op het laatste moment werd Ismael vervangen en werd een schaap geofferd. Ied-ul Adha is de herdenking van deze dag; symboliek van geloof in de Almachtige.  Het vlees wordt onder  hulpbehoevenden verdeeld.De NPS wijst hierbij op de boodschap van samen leven en de hand uit te reiken naar minderbedeelden onder ons.De partij wenst alle Surinamers, maar in het bijzonder de moslims een gezegende Ied-ul Adha toe.Ns. De NPSDr. G. Rusland MSc.Voorzitter ………… (Star)


Lees verder

Bron: .com