Nog verdeelde standpunten in DNA bij behandeling Wet grondenrechten

Ronny Aloema (VHP), lid van de Commissie van Rapporteurs, benadrukte in zijn toespraak de vraag naar erkenning van grondrechten door inheemse gemeenschappen en tribale volken in Suriname. Hij wees erop dat sommige traditionele gezagsdragers zich schuldig maken aan corruptie, wat indruist tegen de naleving van deze rechten. Aloema merkte op dat regeringen langdurig het grondrechtenvraagstuk en vonnissen sinds 2005 hebben genegeerd.
Hij waarschuwde dat als belangengroepen vasthouden aan harde standpunten, dit vraagstuk kan uitmonden in een referendum of in een conflict in het parlement. Aloema benadrukte dat inheemse gemeenschappen en marrons sinds de kolonisatie geen rust hebben gekend wat betreft hun grondgebied.
De parlementariër legde uit dat de erkenning van grondrechten bedoeld is om hen te beschermen tegen bedreigingen zoals ontbossing en mijnbouw, en niet om hen bevoordeeld te laten worden. Aloema constateerde echter een gebrek aan communicatie tussen de verschillende gemeenschappen en de overheid, evenals binnen de gemeenschappen zelf.
Hij pleitte voor dialoog, wederzijds respect en begrip tussen alle betrokken partijen. De volksvertegenwoordiger benadrukte ook het belang van de media om bewustwording te vergroten.
Ronny Asabina, fractieleider van de BEP en lid van de Commissie van Rapporteurs, beschouwt grondbezit voor inheemse gemeenschappen en tribale volken als meer dan alleen rechten. Hij benadrukte dat grond voor hen essentieel is op verschillende gebieden, zoals voedsel, religie, status, medicijnen en winkelen.
Asabina stelde de vraag of het in strijd is met internationale uitspraken om dit onderwerp aan een referendum te onderwerpen en zo te laten bepalen door nazaten van slaven, immigranten en anderen. Hij merkte op dat de erkenning van grondrechten een verplichting is van de overheid en dat duurzame ontwikkeling in Suriname afhankelijk is van deze erkenning en decentralisatie.
De meningen in het parlement zijn verdeeld. Voorstanders pleiten voor erkenning van grondrechten, terwijl anderen zorgen hebben over de impact op economische ontwikkeling en natuurlijke hulpbronnen. Er zijn lobbyisten die bezorgd zijn over de belangen van grond, goud en hout.
De voorzitter van de rapporteurs commissie, Asis Gajadien, stelt dat de wet moet worden teruggestuurd naar de regering voor verbeteringen en dat bepaalde bepalingen met elkaar in strijd zijn. Transparantie en naleving van regels worden als zwakke punten van de regering genoemd. Het debat wordt morgen voortgezet.