Nog veel te doen aan opvoeding voor verkeersveiligheid

28/12/2020 08:08 – Amanda Palis

Het beeld op 6 december na de zware aanrijding op de Afobakaweg die aan zeven mensen het leven heeft gekost. :  
PARAMARIBO – Er is volgens het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers (KSV) nog veel werk te doen als het gaat om educatie over verkeersveiligheid. “Als we alleen al kijken naar het aantal verkeerseducatie momenten dat in de media is geweest is het nog schrijnend laag”, zegt Eugenie Esajas, ondervoorzitter van het KSV. “We moeten de kansen om verkeerseducatie te geven aan de samenleving beter benutten”, zei ze zondag tijdens het KSV-radioprogramma Veilig Verkeer.
Te gast was Rachel Deekman, hoofd van de voorlichtingsdienst van het Korps Politie Suriname (KPS). Zij bevestigde dat door de Covid-19 situatie het een uitdaging is geweest voor de politie om de voorlichting op school over verkeersveiligheid voort te zetten. “Als we het hebben over verkeerseducatie voor de vijfdeklassers van de lagere school is het zonder meer een uitdaging geweest om dit voortgang te laten vinden. In eerste instantie hadden wij het materiaal willen digitaliseren, maar ook het geven van digitale voorlichting is een uitdaging”, zegt Deekman.
Niet alle kinderen hebben namelijk digitale mogelijkheden voor de lessen en ook is door het uitvallen van het reguliere onderwijs een grotere druk gelegd op de leerkrachten. “Met de nu verkorte lesuren is het voor hen haast onmogelijk om ook verkeersles te geven”, zegt Deekman. Het verkeersonderwijs is opgeschort, maar er worden wel mogelijkheden bekeken om het te hervatten.
Dat voorlichting over verkeersveiligheid hoog nodig is, is duidelijk te merken aan de verkeersdoden rond kerst: één op 24 december en drie bij één ongeval de dag erna. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers voor 2020 is volgens de website van het Korps Politie Suriname 69. KSV-voorzitter Helmut Gezius zegt dat vorig jaar tachtig verkeersdoden zijn genoteerd, maar er is geen reden tot tevredenheid. “Het beperken van de bewegingsvrijheid in het kader van Covid-19 heeft enige impact gehad op het aantal verkeersongevallen, maar dat wil niet zeggen dat het gedrag van de verkeersdeelnemers is veranderd”, stelt Gezius.
Zowel hij als Esajas is voorzichtig om roekeloos rijgedrag te wijten aan de avondklok. “De mensen die op de tijd wachten om thuis te zijn nog vóór de lockdown reden mijns inziens al roekeloos. De avondklok onderstreept hun gedrag alleen maar”, zegt de voorzitter. Volgens zijn ondervoorzitter mag hieraan niet schouderophalend worden voorbijgegaan. “Als we inderdaad verwachten dat mensen harder gaan rijden vlak vóór de lockdown, dan moeten we actie ondernemen anders help je of ondersteun je de burger niet om te komen tot het gewenst gedrag.”
Het KSV, als onderdeel van een werkgroep waar diverse ministeries ook deel van uitmaken, heeft het gestelde doel, het aanmerkelijk verminderen van het aantal verkeersongevallen, inclusief dodelijke slachtoffers, voor 2020, niet gehaald. Esajas geeft de werkgroep nog tot 2021 de tijd om het doel te bereiken. Hieraan zou een integrale aanpak vanuit verschillende instanties kunnen bijdragen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname