Nieuwe directeur AOV-fonds wil verbetering betaalsysteem

Rosette van Varsseveld, de nieuwe directeur van het AOV-fonds dat ressorteert onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), is bijzonder gemotiveerd om aan de slag gegaan en wil verbetering aanbrengen in het betaalsysteem. Zij wil ook het AOV-fonds naar grotere hoogten brengen.
De directeur is bovendien gemotiveerd om samen met het personeel te werken aan belangrijke kernwaarden zoals betrouwbaarheid, eerlijkheid, transparantie en integriteit. Verder heeft zij als prioriteit gesteld het verbeteren van de klantvriendelijkheid naar de seniorenburgers toe.
Minister Uraiqit Ramsaran zegt dat de directeur iemand is met het hart op de juiste plaats. Van Varsseveld is klaargestoomd voor het werk en zal in dat kader ook de nodige beleidsplannen moeten presenteren aan de bewindsman. Gezien de financieel-economische situatie in Suriname, stelt de bewindsman dat wenselijkheden op een creatieve manier gerealiseerd kunnen worden.
Het ministerie doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de reguliere betalingen voor alle doelgroepen zo goed mogelijk plaatsvinden. Volgens Ramsaran zal werk de komende tijd niet lichter worden, maar door nauw samen te werken zullen de nodige resultaten geboekt worden, ten gunste van de samenleving.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald