Nieuwe deken dc’s wil betere waardering voor collega’s

Districtscommissaris (dc) Shafiek Goelaman van Wanica-Zuidoost die is aangesteld als de nieuwe deken, wil dat de taken van zijn collega’s beter gewaardeerd worden. Volgens hem zijn de taken veelomvattend en brengen tal van risico’s met zich mee.
De bezoldiging van een dc is gelijkgesteld aan die van een onderdirecteur op een ministerie. Hij ziet graag dat het salaris van een dc gebracht wordt naar dat van een directeur.
Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) heeft Goelaman woensdag aangesteld als de nieuwe deken. Hij volgt Margaretha Malontie op, die sinds 2017 deken is geweest en tevens de burgermoeder was van het bestuursressort Paamaka in Sipaliwini.
Goelaman, die reeds zeventien jaar bestuurlijke ervaring heeft, kijkt uit naar ondersteuning van het korps van dc’s. Hij zegt zich in zijn bijzondere functies sterk te gaan maken voor een aantal zaken. Zo wil hij speciale ontmoetingen hebben met de dc’s die niet uit de bestuursdienst komen, om hen in het werk in te leiden. Dit zal hij samendoen met de onderdirecteur van decentralisatie.
Ook zal hij werken aan de verdere decentralisatie van de districten. Een van de punten die hij zeker wil bespreken met de ROS-minister, is het vergunningsbeleid van de diverse districten. Goelaman wil ook meewerken aan een eenduidig uniform voor de bestuursdienst. Hij merkt op dat er nu verschillende uniformen zijn. Volgens hem moet er uniformiteit hierin komen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald