Nieuwe Covid-maatregelen: Scholen 2 weken langer dicht

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zojuist op een persconferentie de maatregelen die vanaf zondag 3 januari gelden, doorgegeven op een persconferentie. Tien ministers zijn belast met de Covid-beheersingsmaatregelen.  De avondklok blijft van kracht van 19.00 tot 5.00 uur. Overheidskantoren blijven gesloten tot 16 januari, met uitzondering van essentiële diensten.  De scholen die op 6 januari zouden starten, blijven nog dicht voor 2 weken.
De algemene maatregelen blijven van kracht;
1. Draag uw mond en neus bedekking2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten Covid-afstand altijd in acht.3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan.  Maatregel 1
Het Uitgaansverbod is ingesteld van 19:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2Geen samenscholing van groepen groter dan vijf personen. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend.

Maatregel 3Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer tien (10) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de Covid-19 maatregelen.Maatregel 4Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten.

Maatregel 5Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6In de periode van 3 januari 2021 tot en met 16 januari 2021 zijn de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, gesloten:a. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; afhalen blijft mogelijk tot 7 uur pm en levering tot 10 uur pmb. nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;c. bordelen;d. bars;e. recreatieoorden;f. casino’s;g. gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;h. kansspelkantoren;i. sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;j. contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops.Met uitzondering van medische beroepenMaatregel 7De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:a) Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; enb) Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.

Maatregel 9Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 3 januari 2021 tot en met 16 januari 2021 worden gesloten. Dit besluit zal tussentijds worden geëvalueerd. De essentiële diensten bij de overheid blijven onder aangepaste condities open.OpmerkingDe Centrale markt en de zogeheten noodmarkt te Poelepantje blijven gesloten tot 9 januari ter implementatie van de Covid protocollen voor markten ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com