Nieuw schooljaar: tien leerlingen per lokaal

02/09/2020 16:08 – Naomi Hoever
Een moeder schrijft haar dochter, die de toets van de zesde klas heeft gehaald, in op de Dennertschool. :  
PARAMARIBO – Het ministerie van Onderwijs en Cultuur heeft besloten om in het nieuwe schooljaar geen grote groepen toe te laten. In een lokaal zullen maximaal tien leerlingen zitten.
Afhankelijk van de capaciteit van de school zal bepaald worden hoeveel leerlingen per dag naar school kunnen. Het kan dus voorkomen dat door groepsindeling niet alle leerlingen elke dag naar school hoeven. De maatregel houdt tevens in dat het lesrooster zal moeten worden aangepast. Later deze maand komt er meer duidelijkheid. Dit blijkt uit een gesprek met minister Marie Levens.
Sommige vakken of leergebieden zullen via multimedia (inclusief radio, tv en internet) verzorgd worden. Hierbij zal veel meer aandacht gaan naar taal en rekenen, omdat die aan de basis staan van de overige vakken. Bij rekenen zal vooral gelet worden op het probleemoplossend denken en inzichtelijk rekenen. Daarom is het beter deze twee vakken op school aan te bieden. Andere vakken lenen zich beter voor afstandsonderwijs.
Leerlingen krijgen geprogrammeerd instructiemateriaal op de dagen waarop ze thuis zijn. Dat wil zeggen dat ze in staat zullen zijn met eenvoudige instructie zelf aan de slag te gaan met het materiaal dat zij krijgen. Er zijn duizend tablets beschikbaar voor scholen waar de behoefte het grootst is. Gefocust wordt op offline instructielessen en video’s.
In reactie op het slaagpercentage van 75,5 procent bij de toets, het hoogste in tien jaar, zegt Levens dat het succes is van de leerkrachten en schoolleiders. Er hebben 10.124 leerlingen aan de toets deelgenomen. Op Marowijne na hebben alle deelnemers dinsdag de uitslag gekregen.
Over het resultaat van de toets zegt de bewindsvrouw: “Wanneer je besluit om ballast weg te laten krijg je een hoger resultaat.” Ook trainingen aan leerkrachten en hun motivatie en die van schoolleiders hebben het resultaat positief beïnvloed. “Als we geen schoolleiders hadden en leerkrachten die alles op alles hadden gezet om leerlingen naar het examen te brengen was het niet gelukt.”
Leerlingen die zijn geslaagd voor het LBO krijgen in december de gelegenheid een hertoets te doen om toch nog naar het mulo te kunnen. Zesdeklassers die het niet hebben gehaald mogen ook vrijblijvend deelnemen aan deze herkansing Direct na de uitslag dinsdag bestond de mogelijkheid om de leerlingen in te schrijven op een school, aangewezen door het ministerie.
Levens zegt dat examen in de toekomst meer gericht moet zijn op de belangrijke onderdelen in de lesstof. Ze deelde ook mee dat er een nieuwe richting – Mulo- C – wordt ingevoerd voor talen, ICT en maatschappij. Hiermee wordt ingespeeld op behoefte van leerlingen, die geen interesse hebben in vakken als boekhouden, handelsrekenen, wis- en natuurkunde.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname