Nieuw controlesysteem lockdowndispensatie begint dit weekend

06/02/2021 19:19 –

 
PARAMARIBO – Het nieuwe digitale systeem dat het Korps Politie Suriname (KPS) zal hanteren bij de controle van dispensaties tijdens lockdownuren zal misbruik van toestemmingsbriefjes tot een minimum beperken. Dit verzekerde Henry Seedorf, plaatsvervangend korpschef tevens voorzitter van de Covid-19-commissie van KPS, vrijdag tijdens een persconferentie.
Volgens hem is gebleken dat meerdere mensen misbruik maakten van de eerdere dispensatiebrieven die waren verstrekt door het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). De autoriteiten zijn daarom overgestapt naar een digitale manier waarbij de gegevens van essentiёle dienstverleners zullen worden nagegaan. Het nieuwe controlesysteem is zaterdag officieel ingegaan.
Seedorf zegt dat meer dan veertigduizend mensen vanuit verschillende organisaties zich hebben opgegeven om dispensatie te krijgen tijdens de lockdown. Dat heeft gemaakt dat de uiteindelijke doorvoering van de nieuwe controlemethode iets later dan aanvankelijk was gepland is begonnen. “We zijn nu op het punt waarbij de mensen die zich hebben geregistreerd zoals de instructies waren uitgevaardigd nu online die bevestiging hebben dat hun aanvraag is goedgekeurd”, aldus Seedorf.
Hoeveel mensen nu zijn opgenomen in het bestand van de politie is niet duidelijk. De plaastvervangend korpschef zegt wel dat er geen maximum is voor het aantal mensen dat een dispensatie wil omdat de maatregelen op elk moment kunnen worden gewijzigd. “De mensen zijn nog steeds bezig de zaken te verwerken. Dit proces is nieuw, we moeten dealen met voortschrijdend inzicht. Het is een dynamisch proces. Vandaag behoort een groep tot non-essentieel maar dat kan morgen veranderen.” Voorlopig behoren onder meer apotheken, bakkerijen en mediahuizen tot de essentiёle diensten.
Zenko Schillevoort en Jamil Diaz, die namens het DNV in het coördinatieteam zitten, onderstreepten dat er binnenkort een tweede screening van het huidige bestand zal komen. Dit heeft volgens hen te maken met de steeds veranderende regels. In de volgende fase zal worden nagegaan in hoeverre de lijsten die nu door met name bedrijven zijn ingediend nog valide zijn. Indien nodig zullen aanpassingen worden gepleegd.
Seedorf zei dat het KPS nu met zones zal werken om ook de bewegingsvrijheid van degene die dispensatie heeft te beperken. “Je krijgt toestemming om naar het werk te gaan”, onderstreepte Diaz. Mensen die zonder enige reden buiten hun zone gaan, zullen als lockdownovertreders worden aangemerkt.
Net als Diaz benadrukte Seedorf dat niet iedereen gebonden is aan zones. “Niet alle categorieёn kunnen gebonden worden aan een bepaalde zone. De groep journalisten bijvoorbeeld zijn in een categorie die grensoverschrijdend is”, legde Seedorf uit. Schillevoort zei dat dit model in goed overleg met de verschillende sectoren en bedrijven zal worden uitgevoerd. Hij vroeg daarom de verschillende organisaties om hun medewerking te verlenen in dit proces.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname