‘Niet IMF gaat bepalen hoe we de economie opbouwen’

President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren in het tv-programma To the Point, gesteld, dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF), niet voor Suriname gaat bepalen hoe het zijn economie weer opbouwt, dit naar aanleiding van de opmerking van programmamaker Wayne Telgt, dat de gang naar IMF meestal gepaard gaat met keiharde maatregelen die vooral het volk zullen treffen. ‘’Suriname kan’’, aldus Santokhi, ‘’zelf zijn beleid bepalen. Dat doen wij op basis van onze eigen deskundigheid, kader en vermogen.”
De president zei dat na het aantreden van de regering, men gelijk is nagegaan wat goed was voor Suriname en hoe snel de economie weer op gang te brengen. Er zijn negen maatregelen geïdentificeerd die zijn goedgekeurd door het parlement. Hiervan is er maar één uitgevoerd, namelijk het unificeren van de koers. De rest van de maatregelen is gestuurd naar de Sociaal Economische Raad (SER), de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en Ravaksur voor advies. De president zei dat hij toestemming heeft gehad voor de uitvoering van vier tot vijf maatregelen. Dat betekent dat er sociaal maatschappelijk draagvlak is. Alle maatregelen zijn volgens de president, ook gepresenteerd aan het IMF. “Natuurlijk is IMF partner in het uitvoeren van het programma. Er is een agreement voor drie jaar, waarbij het IMF inkomt om de  Centrale Bank met name te versterken en de internationale reserve te versterken om te kunnen interveniëren in de koersontwikkeling”, stelde Santokhi.
De regering moet alleen ervoor zorgen dat op nationaal niveau in het beleid een aantal maatregelen getroffen worden om de inkomsten te verhogen en de uitgaven te beperken. “We zijn constant bezig de Surinaamse agenda zodanig uit te voeren zodat het Surinaamse volk geen slachtoffer wordt als het IMF-programma wordt uitgevoerd. De overige acht maatregelen zullen uitgevoerd worden, maar we wachten op de juiste tijd.” Volgens de president zijn er veel klachten over dubbele salarissen van assembleeleden en andere overheidsfunctionarissen. Hij deelde mee dat het kabinet een wet heeft gemaakt en bij parlementariërs heeft ingediend, die op hun beurt moeten nagaan als er geen initiatiefwet daarvan kan worden gemaakt. In die wet is duidelijk opgenomen dat vanaf de goedkeuring van de wet, een parlementariër maar één functie heeft.
Ook de klachten van de ministers die nog alle verhogingen krijgen, zijn aangehoord, Dat concept is volgens de president ook goedgekeurd, waarin wordt aangegeven, dat ministers pas na drie jaar dienen, aanspraak maken op bepaalde voorzieningen. Daarnaast haalde Santokhi ook aan dat de president, de vicepresident en de ministers, ook de solidariteitsheffing moeten betalen en zo ook op hun manier zullen inleveren. De inkomstenverhogende maatregelen zoals de afbouw van de EBS-subsidie zijn even aangehouden, omdat er volgens de president ook een onderzoek moet komen. Volgens hem is het de bedoeling dat grootverbruikers meer gaan betalen en kleinverbruikers minder. Echter zei de president dat grootverbruikers niet per se rijk hoeven te zijn, omdat het kan zijn dat het gaat om tien tot vijftien mensen in één huishouden. Daarnaast kan weinig stroom verbruiken, ook betekenen dat iemand gewoon zuinig, maar niet arm is.
De koers ligt op dit moment veel hoger dan de unificatiekoers van SRD 14.29. Santokhi zei dat deze zaak complex is, maar dat de regering niet aan symptoombestrijding wil doen. ‘’We willen de oorzaak van het probleem aanpakken’’, aldus de president. De unificatiekoers is volgens hem tot stand gekomen na overleg met de cambio’s en de banken, maar er zijn toch sectoren die de koers omhoog stuwen. Anderen doen dat doelbewust, een klein deel is speculatie, maar een andere oorzaak is dat heel wat exporteurs die dagelijks exporteren, de opbrengsten buiten Suriname houden, maar tegelijkertijd de dollars hier willen kopen, waardoor de druk groter wordt. “Maar aan de governor is de opdracht gegeven om op te treden. Ik ben nog niet helemaal tevreden. Waar vergunningen ingetrokken moeten worden, moet dat gebeuren, als cambio’s gesloten moeten worden, dan doet hij dat en wat aan de procureur-generaal gerapporteerd moet worden, moet hij doorgeven. Dat mandaat heeft hij”, aldus de president.
The post ‘Niet IMF gaat bepalen hoe we de economie opbouwen’ appeared first on DE WEST. ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname