Niet de media bepalen of Trump verkiezingen heeft verloren, het kan nog de andere kant op

Het is niet de media die bepalen wie de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen. Het voorbarig “uitroepen” van Joe Biden als de nieuwe president van Amerika illustreert de macht en subjectieve verslaggeving die het merendeel mediahuizen zich denken te kunnen toe-eigenen.
Terwijl nog niet alle stembiljetten zijn geteld, de marges zeer klein zijn en er rechtszaken zijn aangespannen in diverse staten vanwege vermeende verkiezingsfraude, projecteren de meeste media Biden als het nieuwe staatshoofd.
Zij nemen als het ware plaats op de stoel van de rechter en beslissen op eigen houtje, voordat er een onderzoek is ingesteld en de rechter uitspraak heeft gedaan, wat de uitslag is. Ze negeren hiermee de rechterlijke macht en het onderzoek! Zij bepalen!
De macht van de media wordt steeds groter, hun brutaliteit neemt toe en het jammere is dat veel personen dat niet in de gaten hebben. Dagelijks manipuleert de media op subtiele wijze de publieke opinie. En dat gebeurt op talrijke maatschappelijke vlakken zoals recent de coronauitbraak. Belangrijke informatie over het virus en de gevolgen ervan worden achtergehouden(zelfcensuur), verdraait of ‘gemeenschap’.
Het is het recht van president Donald Trump om naar de rechter te stappen indien er sterke aanwijzingen zijn dat er is gefraudeerd. Er zijn honderden getuigen van verkiezingswaarnemers van de partij van Trump die dat in de rechtbank willen verklaren. Allemaal beschaafde mensen, mannen en vrouwen. Wat neemt het weg van de media om eerst het onafhankelijk onderzoek af te wachten evenals de rechterlijke uitspraken?
Het is evident dat Trump vier jaar lang een gevecht heeft gevoerd met de linkse media, in het bijzonder de Fake News media die zich voordoen als objectief. Maar een ieder met gezond verstand weet dat het niet zo is en dat de subjectiviteit en tegenwerking ervan afdruipt.
De uitslag van de verkiezing kan nog de andere kant op. Het kan ook zo zijn dat Biden eerlijk heeft gewonnen, maar onderzoek moet dat uitwijzen.
In het jaar 2000 bleek ook dat de media het totaal verkeerd had toen presidentskandidaat Al Gore werd uitgeroepen als winnaar van de verkiezingen dat jaar. Zij politieke rivaal George Bush ging echter naar de rechter omdat er onregelmatigheden werden geconstateerd in de staat Florida. Bij nadere controle bleek  Bush de winnaar van de staat en moest de media met de staart tussen de benen wegkruipen.
Het is om die reden dat verstandige staatshoofden, onder meer de president van buurland Mexico en anderen, nog geen felicitaties overbrengen aan Biden. Ze wachten rustig het legaal proces af en weigeren de media te kwalificeren als het instituut dat bepaalt wie de winnaar is. 
Het is niet de media die bepaalt!
R. Pinas
Het bericht Niet de media bepalen of Trump verkiezingen heeft verloren, het kan nog de andere kant op einde bericht ………… (GFC)

Lees verder

Bron: GFC Suriname