Niertransplantatie patiënten vestigen hoop op Santokhi

Elf nierdialyse patiënten, die de screening voor een niertransplantatie succesvol hebben doorlopen, hebben hun hoop gevestigd op het bezoek van president Chan Santokhi aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC) op vrijdag 10 september 2021. BIBIS-minister Albert Ramdin had dit bezoek aangekondigd op een persconferentie van 31 augustus 2021. De patiënten, waarvan enkelen jonger dan 25 jaar oud zijn, dialyseren al vele jaren. Uitzicht op een beter en langer leven kwam binnen handbereik na de opening van de Diaspora nier polikliniek in het Sint Vincentius Ziekenhuis door president Santokhi op 3 maart 2021. De screening werd verricht door prof. dr. Frederike Bemelman, internist nefroloog, klinisch immunoloog, medisch directeur van het niertransplantatie programma (AUMC), dr. Mirza Idu, transplantatie chirurg (AUMC), in samenwerking met Surinaamse medische specialisten, dialyse artsen en het Diaspora Medical Team (DMT).De woordvoerder van de patiëntraad, Steven Tjang-A-Sjin, zegt dat “de samenwerking met het DMT en AUMC de weg opent om de geschatte jaarlijkse behoefte van 25-30 transplantaties uit te voeren”. Eerdere pogingen zijn mislukt en dit initiatief is een “lichtpunt aan de horizon” om met gerenommeerde instituten, die dit soort projecten eerder hebben opgezet, samen te werken. Ook de Nierstichting Starnieuws (NSS) ondersteunt het initiatief, zegt voorzitter Leon Brunings. De huidige dialyse capaciteit is onvoldoende, terwijl de vraag naar dialyse met 25-30 patiënten per jaar groeit. De NSS heeft meerdere keren aangedrongen om enerzijds de dialysecapaciteit te verhogen en anderzijds het niertransplantatie project te starten. Tegelijkertijd moeten de screening en de preventie op cardiovasculaire risico’s worden geïntensiveerd. De samenwerking, die nu wordt gesmeed, legt het fundament voor de eerste “zorgkliniek voor nierfalen” waar de patiënten terecht kunnen voor de screening, preventie, diagnostiek en chirurgische behandeling van nierfunctiestoornissen, legt Brunings uit. Naast verbetering van de levenskwaliteit en levensduur van de patiënten, levert de niertransplantatie ook grote kostenbesparingen op voor Starnieuws. De Nierstichting heeft nauwgezet alle zichtbare- en onzichtbare kosten in kaart gebracht en komt tot de conclusie dat binnen 3½ jaar de kosten voor een niertransplantatie terug zijn verdiend. Dit is de best mogelijke investering in de gezondheidszorg, zijn de Nierstichting en de Patiëntraad het erover eens.