Nierstichting Suriname heeft 500.000 euro nodig voor renovatie gebouw

De Nierstichting Suriname (NSS) heeft een bedrag van 500.000 euro nodig om haar gebouw te renoveren. Vandaar dat de stichting in samenwerking met SUAID vanaf 1 november zeven weken lang geld zal inzamelen voor de restauratie van het gebouw. Het afgelopen jaar heeft SUAID geen fundraising gehouden, vanwege de COVID-19-pandemie. Dit jaar zal de fundraising wel plaatsvinden, maar in een aangepaste vorm. De COVID-protocollen zullen daarbij in acht genomen worden. Er zal tot 21 december gefundraised worden.
Jaarlijks komen er steeds 40 nieuwe nierpatiënten bij, zegt NSS-voorzitter Leon Brunings. Volgens hem telt de stichting ruim 850 patiënten. Het veelvuldig gebruik van zout is volgens Brunings de grote boosdoener van nierfalen. Hij vindt dat er een programma samengesteld moet worden om preventief om te gaan met nierfalen in Suriname. Alhoewel preventie jaren kan duren voordat er succes wordt geboekt moet de Surinaamse overheid er nu werk van beginnen te maken.
Verder geeft Brunings aan dat er niet genoeg verpleegkundigen in Suriname zijn, om de werkzaamheden die te maken hebben met nierfalen adequaat uit te voeren. Volgens hem doet dit probleem zich al enkele jaren voor. Hij geeft aan dat er gesprekken zijn gevoerd met het Elsje Finck Sanichar College COVAB om dit tekort tot het verleden te laten behoren. Hopelijk hoeft er geen tekort te ontstaan de komende jaren, want er zijn voldoende artsen die het werk kunnen doen. Alleen de verpleegkundigen moeten er zijn, zegt Brunings.
Siegfried Tjitrotaroeno, voorzitter patiëntenvereniging Nierdialyse Centrum Suriname, geeft aan dat het gebouw werkelijk aan renovatie toe is. Het huidige gebouw voldoet niet aan de internationale standaarden. Volgens hem is er nog veel werk aan de winkel voor de doelgroep.